Ochrana osobních údajů (GDPR)

Postupujeme v souladu s nařízením Evropského parlamentu 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), které vešlo v platnost 25.5.2018. Více informací zde