Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi

Zde naleznete krátké odpovědi na otázky, které Vás právě teď tíží.

Pokud zatoužíte po podrobném vysvětlení, použijte odkazů do Studovny, jež jsou umístěné přímo v odpovědích.

Velmi pravděpodobně Vám zůstal zapnut některý filtr.  To naštěstí snadno poznáte (výrazně podbarvené tlačítko naspodu okna) a napravíte:
V základním stavu (se všemi filtry vypnutými) jsou všechna tlačítka naspodu okna vymáčknutá a nevýrazná (kromě Vazba okna příp. Vysvětlivky, které ale nejsou filtry).  Pokud tomu tak není, můžete hned klikem na zamáčklé tlačítko filtr přenastavit či zcela vypnout.

Kdy a jak se lze zbavit nadbytečných informací?

Pomocí filtrů, které jsou nabízeny naspodu okna

V přehledech léčiv lze ubrat (či vybrat pouze) homeopatika a dalším tlačítkem se omezit na jen "akuálně registrované" či "s hrazením" (čímž jsou míněny nejen přípravky, které jsou hrazeny, ale též přípravky, u kterých SZP uvádí Konečnou cenu, ale hradí je pacient.) a nebo také na přípravky, které byly v minulém kvartále "obchodovány".

Dále lze omezit přehled ATC jen na "ATC s léky", seznamy komponent jen na "přednostní názvy" a Složení léku jen na "účinné" látky.

V oknech se Články lze vybrat jen některé odstavce.
V oknech s SPC lze vybrat jen některé kapitoly (opět tlačítkem odstavce).

Občas mi překáží množství různých balení téhož

Ano, znepřehledňuje to značně všechny seznamy léčiv, zvláště pro rychlý přehled výrobců, forem a sil

Použijme v menu Systém - Pozitivní list volbu Průřez: jedno balení.  (Léky z pozitivního listu mají červeně označený kód, což pro tuto otázku není zas až tak podstatné.)  V přehledech léků přestane být zašedlé tlačítko Označeno.  Toto tlačítko je určeno pro přepínání dvou režimů použití pozitivních listů (uživatelských seznamů): jen označení nebo filtrování.

V době, kdy Vám v přehledu léčiv překážejí všechna různá balení, klikněte na tlačítko Označeno (dole mezi tlačítky filtrů, Shift-F4) - seznam se zkrátí tak, abyste viděli jedno balení pro každou sílu a formu léku.  Až naleznete lék, kde by Vás jednotlivá balení zajímala, opět stiskněte tlačítko - nyní označené 1 balení - přehled opět obsahuje všechna balení.

Tento pozitivní list pro Vás připravujeme tak, aby z různých balení zůstalo to, které má údaje o hrazení a má aktivní registraci.

Pozitivní list vypnete zapnutím jiného pozitivního listu nebo volbou žádný v menu Systém - Pozitivní list.

Jak vyhledat léčiva, která mají nějakou vazbu na anginu pectoris?

Použijete funkci Výběr - Hledání textů...

Vyberete z menu Výběr - Hledání textů, rozhodnete se, zda chcete vycházet spíše z obsahu našich Článků nebo oficiálních SPC.  Zapište hledaný výraz "pectoris", zvolte, kde hledat, a klikněte na OK.  Po prohledání (a dalším kliku na OK) se objeví seznam léčiv.  (Při hledání se rozlišují malá a velká písmena, kromě prvního.)

Pozor: Při hledání přes text je vyhledán jen jeden lék z mnoha, které mohou mít společný článek (SPC, Leták).  To je třeba mít na zřeteli zejména, pokud byste takový seznam léků použili jako vstup pro uživatelský seznam.

Po otevření okna s Článkem (SPC, Letákem) jsou hledané výrazy označeny.

Jak vyhledat léčiva, která mají anginu pectoris v indikacích?

Opět hledání v textech - tentokrát navíc s filtry

Použijte Výběr - Hledání textů, rozhodněte se, zda chcete vycházet spíše z obsahu našich Článků nebo oficiálních SPC.  (Při tomto hledání budete možná chtít rozlišit, o kterou anginu se jedná.)  Zapište hledané výrazy "námahová angina pectoris" a "vazospastická angina pectoris".  Při hledání v Článcích můžete vyjít z toho, že používáme tvar "angina".  U SPC takové zjednodušení nelze zaručit.  Vyberte, kde se bude hledat.

Klikněte na tlačítko Odstavce - objeví se další dialog.  V něm klikněte na vespod uprostřed umístěné tlačítko Nic a poté na malý čtvereček před řádkem tabulky, kde je uvedeno "I indikace..." (u SPC "4.1 Terapeutické indikace").  Dále klikněte na OK, tento dialog zmizí.  Ve výchozím dialogu "Hledání slov v textech" je nyní tlačítko Odstavce zapadlé a zvýrazněné a pokud na něj najedete myší, objeví se u myši jako vysvětlivka platný stav - "I" ("4.1").

Spusťte hledání klikem na OK.  Po prohledání (a dalším kliku na OK) se objeví seznam léčiv.

Filtr se vypíná klikem na zapadlé tlačítko Odstavce.  Poslední nastavení filtru se po dobu běhu Mikro-verze pamatuje (i po vypnutí filtru) a lze jej pro příště uložit volbou v menu Nastavení - Uložit.

Jedinou výjimkou je založení souboru AISLP.INI v adresáři Windows, které slouží pouze pro lokalizaci Mikro-verze spolupracujícími programy.

Za určitých okolností (sítě, uzamknutý adresář AISLP) je nastavení ukládáno do uživatelova profilu pod názvem AISLP.INI.

Pokud tedy prostě smažete složku (adresář) AISLP, máte (krom AISLP.INI) úplně uklizeno.

Proč AISLP nabízí instalaci do kořene disku?

Abychom si ušetřili práci :-)

Jedním důvodem je, že některé starší spolupracující programy jej tam hledají.

Můžete samozřejmě AISLP instalovat vcelku kamkoli, jen nedoporučujeme cestu s mezerami v názvu a na některých sítích ani cesty s českými znaky.

Také se prozatím vyhýbáme použití systémového adresáře ProgramFiles, kde se očekává trochu odlišné chování programů (nastavení a další uživatelova data).

Koho se přechod na online aktualizace týká? Jak postupovat?

Přechod na online aktualizace se týká všech stávajících zákazníků, kteří mají program AISLP pro Windows, případně verzi Intranet.

V dubnu 2020 již nebyla odeslána aktualizace programu na CD. Všechny uživatele jsme postupně informovali, jak v informacích na webu, tak adresně emailem, že k pokračování využívání programu AISLP je potřeba si zvolit variantu předplatného do konce roku. Konkrétní postup přechodu záleží na tom, do jaké kategorie zákazníků spadáte. Detailní popis pro jednotlivé kategorie zákazníků najdete na: https://www.aislp.cz/online

Noví zákazníci si rovnou vybírají z předplatného v režimu měsíčních online aktualizací. S online aktualizacemi jsme zrušili úvodní instalační poplatek.

Jak bude probíhat aktualizace technicky?

Po přechodu na měsíční online aktualizace a po úvodním nastavení již není třeba se o nic starat.

V případě, že jste připojeni k internetu, se prostým používáním programu data pravidelně kontrolují, a pokud je nalezena aktualizace, tak se automaticky stáhne do Vašeho počítače bez nutnosti jakéhokoliv servisního zásahu

Co znamená přechod na online aktualizace a proč k němu došlo?

S ohledem na rychlost změn v registracích léčivých přípravků a k technologickému vývoji jsme přistoupili k přechodu na online aktualizace.

Vždy kolem poloviny měsíce dojde k automatické aktualizaci dat bez nutnosti jakkoli do tohoto procesu zasahovat. Nová data se Vám prostě sama načtou. Navíc nově budou aktualizována měsíčně nikoli čtvrtletně.

Pošleme Vám 30 znakový kód, který opíšete nebo překopírujete do programu AISLP v menu Nastavení->Verze a Klíče.

Pokud program AISLP ještě nemáte nainstalovaný, můžete si stáhnout instalační program zde. Ten spustíte a 30 znakový kód zadáte, až Vás o to instalační program požádá.

V případě nejasností Vám rádi pomůžeme na info@aislp.cz nebo telefonicky +420 777 746 490.

Rádi Vám pomůžeme i vzdáleně pomocí programu TeamViewer. Můžeme se domluvit i na konkrétní čas s ohledem na Vaše pracovní vytížení. Celý proces zabere přibližně 15 minut.

Společnost INPHARMEX, spol. s r.o. zpracovává na těchto webových stránkách cookies. Více informací o tomto zpracování se dozvíte zde.