27.1.2020

Otázky a odpovědi k přechodu na online aktualizace

1) Koho se přechod na aktualizace po interentu týká? Jak postupovat?

Přechod na online aktualizace se týká všech stávajících zákazníků, kteří mají program AISLP pro Windows. V dubnu 2020 již nebude odesílána aktualizace programu na CD, abyste i nadále měli aktuální data, je nutné přejít na aktualizace po internetu. Konkrétní postup přechodu záleží na tom, do jaké kategorie jako zákazník spadáte. Detailní popis pro jednotlivé kategorie zákazníků najdete na: https://www.aislp.cz/online

Noví zákaznící si rovnou vybírají z předplatného v režimu měsíčních online aktualizací. S online aktualizacemi jsme zrušili úvodní instalační poplatek.

2) Jak bude probíhat aktualizace technicky?

Po přechodu na měsíční online aktualizace a po úvodním nastavení již není třeba nic dělat. Aktualizace probíhá online jednou měsíčně bez nutnosti Vašeho zásahu.

3) Co znamená přechod na online aktualizace a proč k němu došlo?

S ohledem na rychlost změn v registracích léčivých přípravků a k technologickému vývoji (kdy nová PC už nemají ani CD mechaniku) jsme přistoupili k přechodu na online aktualizace. Vždy k 15. dni v měsíci dojde k automatické aktualizaci dat bez nutnosti jakkoli do tohoto procesu zasahovat. Nová data se Vám prostě sama načtou. Navíc nově budou aktualizována měsíčně nikoli čtvrtletně.

Frekvence fakturace (čtvrtletně) zůstává beze změny. Zvolte si Vaši variantu již nyní a můžete začít využívat měsíční aktualizace již od ledna s tím, že další předplatné bude fakturováno až 31.3.2020

4) Proč došlo ke změně cen předplatného?

Po téměř 30ti letech jsme byli nuceni přikročit ke změně cen předplatného, abychom pro Vás mohli i nadále program AISLP pro Windows vylepšovat a aby Vaše uživatelská zkušenost byla co nejlepší. Těmi hlavními důvody ke změně cen jsou:

 • Nezávislost - i nadále žádné reklamy, které by Vás rušily při používání programu, žádné skryté algoritmy upřednostňující sponzorovaní přípravky
 • data se budou aktualizovat online měsíčně nikoli čtvrtletně
 • budeme pro Vás i nadále s kolektivem odborníků připravovat strukturované informace o léčivém přípravku nazvané Článek
 • technická vylepšení programu a přidávání nových modulů
 • zrušení úvodního vysokého poplatku pro nové zákazníky

5) Zvládnu instalaci licenčního klíče sám? Pokud ne, pomůže mi někdo?

Ano, zvládnete. Postup je velmi jednoduchý. Pošleme vám 30ti znakový kód, který opíšete, nebo překopírujete do programu AISLP v menu Nastavení->Verze a Klíče.

Pokud program AISLP ještě nemáte nainstalovaný, můžete si stáhnout instalační program zde. Ten spustíte a 30 znakový kód zadáte, až Vás o to program požádá.

V případě nejasností Vám rádi pomůžeme na info@aislp.cz nebo telefonicky +420 777 746 490.

22.1.2020

Online aktualizace – jak na to I.

Jak jsme Vás již informovali přechod na online aktualizace se týká všech stávajících zákazníků, kteří mají program AISLP pro Windows. V dubnu 2020 již nebude odesílána aktualizace programu na CD, abyste i nadále měli aktuální data, je nutné přejít na aktualizace po internetu.

Prostřednictvím krátkých zpráv si Vás dovolíme informovat, jak se to konkrétně dotýká jednotlivých kategorii uživatelů. Uvedený postup najdete samozřejmě i na naších stránkách, ale touto formou bychom si dovolili, Vám ho ještě jednou zrekapitulovat.

První část „Jak na aktualizace po internetu“ bychom rádi věnovali uživatelům s licencí AISLP na samostatném počítači nebo malé síti (max. 10 stanic),

Pokud jste tedy uživatel s licencí AISLP na samostatném počítači nebo malé síti (max. 10 stanic), přejdete na měsíční online aktualizace následovně:

 • Nejprve si vyberete novou variantu předplatného. Varianty s cenami najdete zde. Pokud si kladete otázku, proč došlo k úpravě cen, tak odpověď se dočtete tady.
 • Poté se zaregistrujete na našich stránkách: aislp.cz/zakaznik/registrace. Do poznámky registrace uvedete variantu předplatného, kterou jste si v předchozím kroku vybrali.
 • Na základě registrace Vám dorazí email, ve kterém je potřeba registraci potvrdit.
 • I tak nám prosím dejte vědět, že máte registraci hotovou, zasláním emailu na info@aislp.cz. Registrace průběžně sledujeme, ale zasláním emailu se proces urychlí.
 • Po dokončení registrace Vám přidělíme licenční klíče pro jednotlivé počítače nebo malou síť podle Vaší smlouvy a zašleme Vám je i s jednoduchým návodem na aktivaci.

 

Pokud nenajdete variantu vhodnou pro Vaši společnost, kontaktujte nás prosím na telefonu 777 746 490 nebo na e-mailu: info@aislp.cz

 

Celý postup a jednotlivé postupy pro ostatní kategorie uživatelů najdete na: https://www.aislp.cz/online

15.1.2020

NOVĚ: Aktualizace již pouze online!!!

Rádi bychom Vás informovali, že aktualizace 2020.1 byla poslední aktualizací zasílanou na CD. Nově přecházíme na online aktualizaci a další CD nebude hromadně distribuováno.

 

Co to pro Vás znamená?

 • přejít na pravidelnou měsíční aktualizaci programu AISLP
 • aktualizovat si Vaše uživatelské údaje na našich webových stránkách (případně si vytvořit nové)
 • vybrat si variantu z nových forem a cen předplatného
 • pro nové uživatele odpadá nutnost platit instalační poplatek, hradí tak pouze jimi zvolené předplatné

 

Přechod na měsíční aktualizace

Dosud byla aktualizace programu AISLP zasílána na CD čtvrtletně, nově bude možné sledovat novinky nejen z oblasti registrace léčivých přípravků měsíčně. S ohledem na rychlost a rozsah změn v oblasti léčivých přípravků pevně věříme, že tuto možnost uvítáte.

Databáze se nově bude aktualizovat  automaticky po internetu každý měsíc a nebudete tak potřebovat pomoc Vašeho administrátora s opakovanou instalací.

 

Potřeba aktualizovat si Vaše uživatelské údaje na našich webových stránkách & Úprava forem a cen předplatného

Po více jak 30 letech si tato změna vyžádala nutnost přistoupit k úpravě cen a forem předplatného. Uhrazením posledního CD standardně získáváte aktualizovaná data pro první čtvrtletí. Chtěli bychom Vás poté požádat o brzkou registraci a zvolení formy předplatného na zbývající období roku 2020, abyste i nadále měli aktualizovaná data. Po skončení prvního čtvrtletí již nebude další CD hromadně distribuováno.

 

Veškeré informace ohledně způsobu přechodu jednotlivých uživatelů, forem předplatného a cen najdete na našich stránkách: https://www.aislp.cz/online

13.1.2020

11. ročník kolokvia PragueONCO

11. ročník kolokvia PragueONCO se tradičně uskuteční v Clarion Congress Hotelu Prague ve dnech 29. – 31. 1. 2020

 

 

PragueONCO je jednou z největších a nejvýznamnějších odborných vzdělávacích akcí pořádaných v České republice. Incidence a prevalence malignit v České republice podobně jako v celém světě stoupá, a tak se onkologie stává klíčovou medicínskou disciplínou. PragueONCO se snaží klást důraz na multidisciplinární chápání a řešení problematiky onkologických onemocnění.

U příležitosti této odborné vzdělávací akce se scházejí čeští i zahraniční onkologové se specialisty z ostatních medicínských oborů, kteří řeší problematiku zhoubných nádorů.

K hlavním charakteristikám odborné části pražského mezioborového onkologického kolokvia PragueONCO patří programová pestrost a kvalita. V průběhu tří dnů jsou prezentována volná sdělení, probíhají posterové sekce, diskusní setkání u kulatého stolu a odborná fóra.

Od roku 2018 je čeština coby hlavní jednací jazyk rozšířena o angličtinu a od roku 2019 je pro účastníky odborné lékařské sekce zajištěn simultánní překlad do obou jazyků.

Odborný program kolokvia se věnuje také nelékařským zdravotnickým pracovníkům a pacientům. Vzdělávací odborná část je zaměřena i na paliativní péči.

Vzdělávací akce je pořádána dle stavovského předpisu ČLK č. 16. Účast bude ohodnocena kredity. Rovněž je opět zařazena mezi akce akreditované ESMO (European Society for Medical Oncology) a její účastníci získají 1 ESMO-MORA bod kategorie 13. Sesterská a paliativní sekce jsou garantovány Českou asociací sester a registrovány pod číslem ČAS/9/2020. Potvrzení o časti bude účastníkovi zasláno elektronicky po jeho registraci v místě konání kongresu.

 

Kdy: 29. - 31.1. 2020

Kde: Freyova 33, 190 00 Praha

Web: https://pragueonco.cz/

6.1.2020

Nové léčivé přípravky na aktuálním CD 2020.1 a v mobilní verzi

Níže uvádíme krátký přehled nově registrovaných léčivých přípravků, které naleznete v aktualizované verzi CD k 1.1.2020 a v mobilní verzi.

  

Jedná se o nové léčivé přípravky, ke kterým zaujala Evropská léková agentura (European Medicines Agency, EMA) kladné stanovisko k udělení rozhodnutí o registraci a kterým již SÚKL přidělil kódy léku:

 

ARSENIC TRIOXIDE ACCORD 1 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok (oxid arsenitý) - cytostatikum - indukce remise a konsolidace u dospělých pacientů s nově diagnostikovanou akutní promyelocytární leukemií (APL) v kombinaci s kyselinou all-trans-retinovou (ATRA) a s relabující/refrakterní akutní promyelocytární leukemií (APL).

BENLYSTA 120 a 400 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok (belimumab) - rozšíření indikací: pediatričtí pacienti od 5 let.

DIOVAN 3 mg/ml perorální roztok (valsartan) - rozšíření indikací: nově k léčbě hypertenze u dětí od 1 roku.

DUPIXENT 200 mg a 300 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce/předplněném peru (dupilumab) - rozšíření indikace: nově k léčbě středně těžké až těžké atopické dermatitidy u dospívajících od 12 let, kteří jsou vhodnými kandidáty na systémovou terapii. Jako přídatná terapie k intranazálním kortikosteroidům k léčbě dospělých s těžkou chronickou rinosinusitidou s nosní polypózou, u nichž terapie systémovými kortikosteroidy a/nebo chirurgický zákrok nezajišťují dostatečnou kontrolu onemocnění (300 mg).

EEVEBO injekční roztok (vakcína proti zairské Ebole - rVSV delta G-ZEBOVGP, živá) - k aktivní imunizaci jedinců od 18 let proti virovému onemocnění Ebola způsobeném virem zairské Eboly.

FOMICYT 40 mg/ml prášek pro infuzní roztok (fosfomycin) - léčba infekcí u

dospělých, dospívajících a dětí včetně novorozenců: osteomyelitida, komplikované infekce močových cest, nozokomiální infekce dolních cest dýchacích, bakteriální meningitida, bakteriemie v souvislosti s některou z uvedených infekcí, v případech, kdy použití běžně doporučovaných antibiotik na úvodní léčbu uvedených infekcí se nepovažuje za vhodné nebo nebylo účinné.

GIAPREZA 2,5 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok (angiotenzin II) - k léčbě refrakterní hypotenze u dospělých se septickým nebo jiným distribučním šokem, kteří zůstávají hypotenzní i přes adekvátní restituci objemu a aplikaci katecholaminů a jiných dostupných terapií vazopresory.

INBRIJA 33 mg prášek k inhalaci v tvrdé tobolce (levodopa) - nová léková forma levodopy: k léčbě epizodických motorických fluktuací (epizody „off“) u dospělých pacientů s Parkinsonovou chorobou léčených inhibitorem levodopy/dopa-dekarboxylázy.

KALYDECO 25 mg granule v sáčku (ivakaftor) - nová síla k léčbě kojenců ve věku od 6 měsíců, batolat a dětí s cystickou fibrózou s tělesnou hmotností od 5 kg.

QTRILMET 850 mg/2,5 mg/5 mg a 1000 mg/2,5 mg/5 mg tablety s řízeným uvolňováním (metformin, saxagliptin a dapagliflozin) - k léčbě dospělých pacientů s diabetes mellitus 2. typu.

QUOFENIX 300 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok (delafloxacin) – k léčbě akutní bakteriální infekce kůže a kožních struktur (ABSSSI) u dospělých, když použití jiných antibakteriálních látek, které jsou obecně doporučovány pro počáteční léčbu těchto infekcí, není vhodné.

MELATONIN MERILA INVEST 3 a 5 mg tablety (melatonin) - krátkodobá léčba pásmové nemoci (jet lag) u dospělých.

MOZOBIL 20 mg/ml injekční roztok (plerixafor) - rozšíření indikací: pediatričtí pacienti od 1 roku.

REMSIMA 120 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce/předplněném peru (infliximab) - nová léková forma infliximabu: v kombinaci s methotrexátem k léčbě revmatoidní artritidy u dospělých pacientů: s aktivní chorobou, jestliže odpověď na chorobu modifikující antirevmatické léky (DMARD), včetně methotrexátu, není postačující, nebo s těžkou, aktivní a progresivní chorobou, dříve neléčených methotrexátem nebo ostatními DMARD.

RHOKIINSA 200 mikrogramů/ml oční kapky, roztok (netarsudil) - antiglaukomatikum - snižování zvýšeného nitroočního tlaku (IOP) u dospělých pacientů s primárním glaukomem s otevřeným úhlem či oční hypertenzí.

RINVOQ 15 mg tablety s prodlouženým uvolňováním (upadacitinib) – léčba středně těžké až těžké aktivní revmatoidní artritidy u dospělých pacientů s nedostatečnou odpovědí nebo intolerancí na jedno nebo více chorobu modifikujících antirevmatik (DMARD), v monoterapii nebo v kombinaci s methotrexátem.

SOLIRIS 300 mg koncentrát pro infuzní roztok (ekulizumab) - rozšíření indikací: léčba dospělých s neuromyelitis optica a onemocněními jejího širšího spektra (NMOSD) s relabujícím průběhem onemocnění a přítomností protilátek proti akvaporinu-4.

STELARA 45 a 90 mg injekční roztok/injekční roztok v předplněné injekční stříkačce (ustekinumab) - rozšíření indikací: ulcerózní kolitida u dospělých.

STELARA 130 mg koncentrát pro infuzní roztok (ustekinumab) – rozšíření indikací: ulcerózní kolitida u dospělých.

TECENTRIQ 840 mg a 1200 mg koncentrát pro infuzní roztok (atezolizumab) - cytostatikum - monoterapie lokálně pokročilého nebo metastazujícího uroteliálního karcinomu (UK). V monoterapii nebo kombinaci k léčbě nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC). V kombinaci s nab-paklitaxelem k léčbě neresekovatelného lokálně pokročilého nebo metastazujícího triple negativního karcinomu prsu (TNBC). V kombinaci k léčbě malobuněčného karcinomu plic (ES-SCLC).

TROGARZO 200 mg koncentrát pro infuzní roztok (ibalizumab) - v kombinaci s dalším/i antiretrovirotikem/ky k léčbě dospělých infikovaných multirezistentním virem HIV-1, u kterých není jinak možné vytvořit antivirový supresivní režim.

VARIVAX prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi - vakcína proti planým neštovicím, živá, atenuovaná.

VICTOZA 6 mg/ml injekční roztok v předplněném peru (liraglutid) – rozšíření indikace: pro děti od 10 let.

VITRAKVI 25 mg, 100 mg tvrdé tobolky a 20 mg/ml perorální roztok (larotrektinib) - cytostatikum - monoterapie dospělých a pediatrických pacientů se solidními nádory, které vykazují fúzní gen neurotrofní receptorové tyrozinkinázy (NTRK).

XEOMIN 50, 100 a 200 jednotek prášek pro injekční roztok (botulotoxin) - rozšíření indikací: chronická sialorea v důsledku neurologických poruch u dospělých.

XOSPATA 40 mg potahované tablety (gilteritinib) - cytostatikum – monoterapie dospělých pacientů s relabující nebo refrakterní akutní myeloidní leukemií (AML) s mutací FLT3.

ZINFORO 600 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok (ceftarolin) - rozšíření indikací: nově k léčbě infekcí u dětí včetně novorozenců.

Společnost INPHARMEX, spol. s r.o. zpracovává na těchto webových stránkách cookies. Více informací o tomto zpracování se dozvíte zde.