15.4.2024

Aktualizace DUBEN 2024

Aktualizace AISLP duben 2024 je připravena ke stažení. 

Vážení uživatelé programu AISLP,
zasíláme Vám výběr z nově registrovaných léčivých přípravků (léčivých látek) a ze změn v registracích, které naleznete v aktuální dubnové verzi AISLP.

Emoxen Plus 500 mg/20 mg tablety s řízeným uvolňováním (naproxen, esomeprazol) – nová fixní kombinace nesteroidního antiflogistika a inhibitoru protonové pumpy – symptomatická léčba osteoartrózy, revmatoidní artritidy a ankylozující spondylitidy u dospělých pacientů s rizikem rozvoje žaludečních a/nebo duodenálních vředů při podávání nesteroidních antirevmatik (NSAID), u kterých léčba nižšími dávkami naproxenu nebo jinými NSAID není dostatečně účinná.

Exblifep 2 g/0,5 g prášek pro koncentrát pro infuzní roztok (cefepim/enmetazobaktam) – cefepim a inhibitor beta-laktamáz – k léčbě následujících infekcí u dospělých: komplikované infekce močových cest (cUTI), včetně pyelonefritidy; nozokomiální pneumonie (HAP), včetně ventilátorové pneumonie (VAP). Léčba pacientů s bakteriemií, která se vyskytuje v souvislosti s některou z uvedených infekcí nebo u níž existuje podezření na tuto souvislost. Je třeba vzít v úvahu oficiální doporučení týkající se vhodného používání antibakteriálních látek.

Foclivia injekční suspenze/injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce, vakcína proti pandemické chřipce (H5N1) (inaktivovaný povrchový antigen, s adjuvans) – rozšíření indikací o pediatrickou populaci: nově k očkování jedinců od 6 měsíců věku.

Frimig Duo 85 mg/500 mg potahované tablety (sumatriptan, naproxen) – nová fixní kombinace triptanu a nesteroidního antiflogistika – akutní léčba bolesti hlavy při záchvatech migrény s aurou nebo bez aury u dospělých pacientů, u kterých je léčba sumatriptanem nedostatečná.

Fynzur 2,275 mg/ml kožní sprej, roztok (finasterid) – dermatologikum – k lokální léčbě dospělých mužů ve věku od 18 do 41 let s mírnou až střední mužskou alopecií (androgenní alopecie) k zesílení růstu vlasů a k zabránění dalšímu vypadávání vlasů.

Pliaglis 70 mg + 70 mg krém (lidokain, tetrakain) – k navození lokální kožní anestezie na neporušené kůži před dermatologickými zákroky u dospělých.

Tresiba 100 jednotek/ml injekční roztok v předplněném peru/v zásobní vložce
Tresiba 200 jednotek/ml injekční roztok v předplněném peru (insulin-degludek) – dlouhodobě působící inzulinový analog – aktualizace bodu 4.6 a 5.1 SmPC: insulin-degludek může být v klinicky indikovaných případech podáván u těhotných žen.

VeraSeal roztoky pro tkáňové lepidlo (lidský fibrinogen, lidský trombin) – rozšíření indikace pro všechny věkové skupiny.

Zinplava 25 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok (bezlotoxumab) – antibakteriální monoklonální protilátka – rozšíření indikací o pediatrickou populaci: k prevenci rekurence infekce vyvolané bakterií Clostridioides difficile (CDI) u dospělých a pediatrických pacientů ve věku 1 rok a starších, kteří jsou rekurencí CDI vysoce ohroženi.

Přejeme Vám hodně spokojenosti při používání programu AISLP.

Váš tým AISLP
www.aislp.cz

3.4.2024

Zobrazení grafů výdeje léčivých přípravků

Novinky v zobrazení grafů výdeje léčivých přípravků.

Vážení uživatelé AISLP,

pro ty z Vás, kteří si oblíbili práci s grafy, nebo naopak ještě tuto možnost neobjevili, přinášíme aktualizaci týkající se možnosti grafického zobrazení výdeje léčivých přípravků. Tato aktualizace Vám umožní porovnat veškeré léčivé přípravky v dané ATC skupině.
Nově si můžete výběrem z rozbalovací nabídky přidat do grafického porovnání libovolné množství léčivých přípravků od různých držitelů z dané ATC skupiny.
Viz. příklady a detailnější popis níže.

Při práci v AISLP s vybraným konkrétním LP můžete v menu „Nástroje“ zvolit možnost „Statistika, Grafy“ nebo při zobrazení hlavní informace o LP kliknout na tlačítko „Grafy“. Tím se Vám otevře nové okno prohlížeče se zobrazením výdejů LP, se kterým jste pracovali.

Příklad na léku Paracetamol

AISLP - filtrování Paracetamol

Léky se stejnou ATC skupinou

AISLP - filtrování - stejné ATC

Dále v okně prohlížeče můžete využít i další možnosti, které Vám tento nástroj nabízí a které naleznete níže:

  • volba formátu grafu a období zobrazení
  • zobrazení výchozích dat

Stačí být držitelem platné licence Windows AISLP a mít přístup k internetu. Ovládání je intuitivní a vyžaduje pouze základní znalost práce s podobnými datovými prohlížeči.

Níže naleznete několik ilustrativních obrázků ukazujících možnosti tohoto nástroje:

Volba jiného formátu grafu a období zobrazení

AISLP - filtrování - druh grafu

Zobrazení přehledů dat z LEK 13

AISLP - filtrování - přehled dat

Přejeme Vám příjemnou práci a zábavu s tímto novým nástrojem!

Váš tým AISLP
www.aislp.cz

22.3.2024

Velikonoční prodejní akce

Máte zájem o rozšíření své licence AISLP?

Velikonoční akce AISLP

Více informací na www.aislp.cz, kliknutím na reklamní proužek.

Váš tým AISLP
www.aislp.cz

19.3.2024

SÚKL: Sdělení SÚKL ze dne 19. 3. 2024

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Methylrosanilinii chloridi solutio 0,5%, 10g až z úrovně zdravotnických zařízení.

15.3.2024

Aktualizace BŘEZEN 2024

Aktualizace AISLP březen 2024 je připravena ke stažení.

Vážení uživatelé programu AISLP,
zasíláme Vám výběr z nově registrovaných léčivých přípravků (léčivých látek) a ze změn v registracích, které naleznete v aktuální březnové verzi AISLP.

Ayvakyt 25, 50, 100, 200 a 300 mg potahované tablety (avapritinib) – cytostatikum, inhibitor proteinkináz – rozšíření indikace: léčba dospělých pacientů s indolentní systémovou mastocytózou (ISM) se středně těžkými až těžkými symptomy, které nejsou dostatečně kontrolovány symptomatickou léčbou.

Brukinsa 80 mg tvrdé tobolky (zanubrutinib) – cytostatikum, inhibitor proteinkináz – rozšíření indikace: v kombinaci s obinutuzumabem k léčbě dospělých pacientů s refrakterním nebo relabovaným folikulárním lymfomem (FL), kteří podstoupili alespoň 2 předchozí systémové léčby.

Casgevy 4-13 milionů buněk infuzní disperze (exagamglogen autotemcel) – přípravek buněčné léčby ex vivo, léčba beta-talasemie závislé na transfuzi a léčba těžké srpkovité anémie s opakujícími se vazookluzivními krizemi u pacientů od 12 let, u nichž je vhodná transplantace hematopoetických kmenových buněk (HSCT) a není k dispozici příbuzný dárce HSC s odpovídajícím HLA.

Empagliflozin Polpharma 10 mg a 25 mg potahované tablety – antidiabetikum, inhibitor SGLT2 – první generikum s léčivou látkou empagliflozin: k léčbě dospělých pacientů s nedostatečně kontrolovaným diabetes mellitus 2. typu jako přídavná terapie k dietě a tělesnému cvičení: jako monoterapie, když je použití metforminu nevhodné z důvodu nesnášenlivosti; v kombinaci s jinými léčivými přípravky k léčbě diabetu. K léčbě dospělých pacientů se symptomatickým chronickým srdečním selháním.

Enhertu 100 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok (trastuzumab deruxtekan) – cytostatikum, konjugát monoklonální protilátky a cytostatika – rozšíření indikace: monoterapie dospělých pacientů s pokročilým NSCLC, jejichž nádory mají aktivační mutaci HER2 (ERBB2) a jejichž stav vyžaduje systémovou léčbu po chemoterapii na bázi platiny s imunoterapií nebo bez ní.
Ibuprofen Gen.Orph. 5 mg/ml injekční roztok (ibuprofen) – léčba hemodynamicky významného otevřeného ductus arteriosus u předčasně narozených novorozenců mladších než 34 týdnů gestačního věku.

Jemperli 500 mg koncentrát pro infuzní roztok (dostarlimab) – cytostatikum, monoklonální protilátka – rozšíření indikace: v kombinaci s karboplatinou a paklitaxelem k léčbě dospělých pacientek s primárním pokročilým nebo rekurentním karcinomem endometria s deficitní opravou chybného párování bází (dMMR) či vysokou mikrosatelitovou nestabilitou (MSI-H), které jsou indikované k systémové léčbě.

Livizux 20 mg, 30 mg, 40 mg, 50 mg, 60 mg a 70 mg tvrdé tobolky (lisdexamfetamin) – součást komplexního léčebného programu při poruše pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) u dětí od 6 let, pokud se odpověď na předchozí léčbu methylfenidátem považuje za klinicky neodpovídající.

Mounjaro 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 12,5 mg a15 mg injekční roztok v předplněném peru/ v injekční lahvičce (tirzepatid) – antidibetikum, GIP a GLP-1 agonista – rozšíření indikací:
Diabetes mellitus 2.typu:
K léčbě dospělých s nedostatečně kontrolovaným diabetes mellitus 2. typu jako doplněk k dietě a cvičení: v monoterapii, pokud není podávání metforminu vhodné z důvodu nesnášenlivosti nebo kontraindikací; jako přídavná léčba k dalším léčivým přípravkům k léčbě diabetu.
Kontrola tělesné hmotnosti:
Jako doplněk k nízkokalorické stravě a zvýšené fyzické aktivitě pro kontrolu tělesné hmotnosti, včetně snížení a udržení tělesné hmotnosti u dospělých s počátečním indexem tělesné hmotnosti (BMI)
>=30 kg/m2 (obezita) nebo >=27 kg/m2 až <30 kg/m2 (nadváha) za přítomnosti alespoň jednoho komorbidního stavu souvisejícího s hmotností (např. hypertenze, dyslipidemie, obstrukční spánková apnoe, kardiovaskulární onemocnění, prediabetes nebo diabetes mellitus 2. typu).

Ryeqo 140 mg/1 mg/0,5 mg potahované tablety (relugolix, hemihydrát estradiolu, norethisteron-acetát) – gynekologikum – rozšíření indikace: symptomatická léčba endometriózy u žen s předchozí medikamentózní nebo chirurgickou léčbou endometriózy v anamnéze.

Skyclaris 50 mg tvrdé tobolky (omaveloxolon) – léčba Friedreichovy ataxie u dospělých a dospívajících ve věku od 16 let.

Velsipity 2 mg potahované tablety (etrasimod) – léčba pacientů ve věku 16 let a starších se středně těžkou až těžkou aktivní ulcerózní kolitidou (UC), kteří měli nedostatečnou odpověď, ztrátu odpovědi nebo intoleranci buď na konvenční léčbu, nebo na biologickou léčivou látku.

Voxzogo 0,4 mg, 0,56 mg a 1,2 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok (vosoritid) – rozšíření indikace na pacienty od 4 měsíců: léčba achondroplazie u pacientů ve věku od 4 měsíců, jejichž epifýzy nejsou uzavřené. Diagnóza achondroplazie má být potvrzena vhodným genetickým vyšetřením.

Přejeme Vám hodně spokojenosti při používání programu AISLP.

Váš tým AISLP
www.aislp.cz

8.3.2024

SÚKL: Únor 2024

Informace o závadách v jakosti, opatřeních z registračních důvodů a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích.

7.3.2024

SÚKL: Informace o dočasné odstávce webového formuláře pro nahlášení nežádoucích účinků léčivých přípravků na SÚKL:

Z důvodu odstávky nebude dne 08. 03. 2024 od 20 hodin do 11.3.2024 cca 05:00 hodin bude probíhat odstávka DC B z důvodu technologického upgrade. Ve dnech 8.3.2024 od 20:00 hodin do 11.3.2024 cca 05:00 hodin bude probíhat odstávka DC B z důvodu technologického upgrade. Po dobu odstávky nebudou funkční následující aplikace a prostředí: HSZ – Hlášení skladových zásob, LEK13 – Hlášení výdeje v lékárnách, HOPL – Hlášení opiátů, DIS13 – Hlášení dodávek distributorů LP, REG13 – Hlášení dodávek držitelů LP, HZ – Závady v jakosti, KLP – Hlášení konopí, MAH11r – Žádost o výjimku z ochranných prvků LP, NU – Hlášení nežádoucích účinků - formulář na webu, záložní lokalita systémů eRecept, ePoukaz, ISZP apod., testovací prostředí všech aplikací,

6.3.2024

SÚKL: Informace o dočasné odstávce webového formuláře pro nahlášení nežádoucích účinků léčivých přípravků na SÚKL:

Z důvodu odstávky nebude dne 08. 03. 2024 od 20 hodin do 11.3.2024 cca 05:00 hodin bude probíhat odstávka DC B z důvodu technologického upgrade. Ve dnech 8.3.2024 od 20:00 hodin do 11.3.2024 cca 05:00 hodin bude probíhat odstávka DC B z důvodu technologického upgrade. Po dobu odstávky nebudou funkční následující aplikace a prostředí: HSZ – Hlášení skladových zásob, LEK13 – Hlášení výdeje v lékárnách, HOPL – Hlášení opiátů, DIS13 – Hlášení dodávek distributorů LP, REG13 – Hlášení dodávek držitelů LP, HZ – Závady v jakosti, KLP – Hlášení konopí, MAH11r – Žádost o výjimku z ochranných prvků LP, NU – Hlášení nežádoucích účinků - formulář na webu, záložní lokalita systémů eRecept, ePoukaz, ISZP apod., testovací prostředí všech aplikací,

Společnost INPHARMEX, spol. s r.o. zpracovává na těchto webových stránkách cookies. Více informací o tomto zpracování se dozvíte zde.