18.6.2018

Zákon o elektronizaci zdravotnictví bude připravený na podzim

Věcný záměr zákona o elektronizaci zdravotnictví chce mít ministerstvo zdravotnictví připravený na podzim.

 

Zdravotnickou dokumentaci by tak mělo jít sdílet elektronicky mezi lékaři do dvou či tří let. Na semináři k elektronickému receptu to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Parlamentu v létě předloží novelu zákona o léčivech, který doplní další funkce elektronického receptu jako je lékový záznam nebo kontrola duplicit. 

“Evropa směřuje k tomu, aby byla výhledové možná přeshraniční výměna elektronických receptů i zdravotnické dokumentace,” doplnila zastupující ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Irena Storová. EU podle ní připravila projekt na její zavedení, v němž bude zemím platit tři čtvrtiny nákladů.

Povinnost evidovat všechny recepty na výdej léků elektronicky platí od začátku letošního roku. Kvůli nepřipravenosti systému a odporů lékařů úřady první rok lékaře za to, že nadále vydávají recepty papírovou formou, nepokutuje.

Do konce roku slíbilo ministerstvo doplnit do zákona možnost nahlížet do lékového záznamu pacienta. Soupis předepsaných a vydaných léků je v internetové aplikaci e-receptu dostupný pacientovi, nově by do něj měli vidět všichni lékaři. “V legislativě bude stanoveno, že se do něj může dívat jen registrující a ošetřující lékař, což bude muset při vstupu potvrdit,” vysvětlil náměstek ministra Filip Vrubel. O každém přístupu bude v systému záznam, což má zabránit úniku informací o pacientech.

Systém bude nastavený na předpokládaný souhlas. Pacient, který nebude chtít, aby jeho lékaři záznamy o jím užívaných lécích viděli, bude moci přístup zakázat.

Od ledna 2019 bude možné papírový recept vypsat jen ve výjimečných případech jako je výpadek elektřiny, internetu nebo centrálního úložiště elektronických receptů spravovaného SÚKL. Ministerstvo počítá, že elektronicky evidováno tak bude zhruba 98 procent receptů. Ostatní budou podle Vrubela zadávat lékárny, ty se tomu ale už dříve bránily.

 

ČTK. Zákon o elektronizaci zdravotnictví bude připravený na podzim. In: Medical News (online). 11.6. 2018 (cit. 18.6. 2018). Dostupné z: https://www.medicalnews.cz/zakon-o-elektronizaci-zdravotnictvi-bude-pripraveny-na-podzim/

 

11.6.2018

Vláda schválila nový systém pro úhradovou regulaci zdravotnických prostředků

Vláda ČR schválila návrh novely zákona o veřejném zdravotním pojištění, která přináší nová pravidla pro úhradovou regulaci zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz a hrazených z veřejného zdravotního pojištění.

Nová úprava zajistí širokou dostupnost plně hrazených zdravotnických prostředků a zároveň minimalizuje ekonomické dopady do systému veřejného zdravotního pojištění. Zpřesněním právní úpravy bude především umožněna plná úhrada většího spektra zdravotnických prostředků, tedy i těch, které byly dosud hrazeny se spoluúčastí 25 % z ceny skutečně uplatněné vůči pojištěnci. Tato částka bude nově součástí výdajů veřejného zdravotního pojištění, nicméně s ohledem na členění úhradových skupin a nastavení limitu úhrady dojde k úsporám systému v přibližně shodné výši. Prostřednictvím dohody o nejvyšší ceně a cenové soutěži bude možné u v zásadě zaměnitelných zdravotnických prostředků snížit výši úhrady ještě pod zákonem stanovený limit.

Klíčovou přílohou novely je nový a aktualizovaný seznam zdravotnických prostředků, v němž jsou pro jednotlivé úhradové skupiny stanoveny úhradové limity a další podmínky úhrady, tzv. kategorizační strom. Významnou změnou je, že nové zdravotnické prostředky budou zařazovány do systému úhrad každý měsíc (nyní jednou za půl roku). Zařazování zdravotnických prostředků do úhradových skupin bude administrativně velmi nenáročné, protože bude probíhat pouhým ohlášením do příslušné úhradové skupiny, a to bez správního řízení. Správní řízení by Státní ústav pro kontrolu léčiv zahájil až tehdy, pokud by bylo zařazení zdravotnického prostředku zpochybněno. Pro první zařazení všech dnes hrazených produktů je stanoveno přechodné období, které bude trvat cca 3/4 roku. Za účelem pravidelné každoroční aktualizace kategorizačního stromu bude příkazem ministra zakotvena trvalá agenda Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků.

Ministerstvo zdravotnictví novou právní úpravou reaguje na rozhodnutí Ústavního soudu, který v červnu 2017 zrušil dosavadní systém úhrad na základě návrhu skupiny senátorů, kteří měli výhrady ke stanovování úhrad zdravotnických prostředků. Podle nich pojišťovnám umožňoval, aby si fakticky samy určovaly, jestli a v jaké výši pomůcku uhradí. Podle soudu to bylo v rozporu s právem na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky na základě veřejného zdravotního pojištění.

 

MZ. Vláda schválila nový systém pro úhradovou regulaci zdravotnických prostředků. In: Apatykář (online). 6.6. 2018 (cit. 11.6. 2018). Dostupné z http://www.apatykar.info/kratke-zpravy-14916/

4.6.2018

eZprava elektronicky propojuje praktiky, nemocnice a specialisty

Nemocní už by v budoucnu neměli jako pošťáci nosit zprávy od odborných lékařů svému praktickému lékaři. Data praktikům automaticky a v reálném čase zašle elektronický systém eZprava.

 

Elektronický systém eZprava úspěšně funguje na severu Čech a nově se připojuje Plzeňsko. eZpravu aktuálně používá asi 1000 zdravotnických subjektů včetně pražského Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) a spontánně přibývají další, uvádí předseda Sdružení praktických lékařů (SPL) MUDr. Petr Šonka.

Používaní eZpravy je možné přirovnat k e-mailu. Specialista nebo lékař propouštějící pacienta z nemocnice při sepisování zprávy pouze klikne, že kopii dokumentu má dostat pacientův praktický lékař. Tomu ihned zpráva přijde do jeho počítače. „Komunikace je zabezpečená a šifrovaná. Jde o vyzkoušené, jednoduché a levné řešení. Instalaci potřebného softwaru do počítače zvládne i naprostý laik a lékař má náklady pouze na certifikát, a to asi 300 korun za rok,“ popisuje MUDr. Šonka. Lékaři pomocí eZpravy komunikují také s odbornými ambulancemi a laboratořemi.

Nemocnice Plzeňského kraje a.s. se do projektu také zapojují a vzhledem k účasti Fakultní nemocnice se elektronická komunikace mezi lékaři na Plzeňsku stává skutečností. Podle člena jejich představenstva MUDr. Pavla Vepřeka je Stodolská nemocnice již připojena a v ostatních se dokončují úpravy na informačních systémech. „Praxe byla doposud taková, že pošťákem propouštěcí zprávy byl pacient, který ji má co nejdříve zanést svému praktickému lékaři. Ne vždy mu ji ale včas doručí. Tento problém řeší eZprava. Jejím prostřednictvím se propouštěcí zpráva dostává k praktikovi ve chvíli, kdy jeho pacient opouští nemocnici. Výhoda je na obou stranách, pacient ušetří cestu a lékař může okamžitě rozhodovat o dalším postupu léčby,“ upřesňuje MUDr. Vepřek.

Nemocnice se zase může pomocí eZpravy dostat v předstihu k výsledkům předoperačních vyšetření a informacím o zdravotním stavu pacienta, který míří k plánované operaci. U akutních případů si může data od praktika vyžádat a ten je jednoduše a rychle může předat. „Nemocnice tak může rychle po přijetí pacienta dostat informace o celkové anamnéze, předešlých vyšetřeních nebo i dřívější léčbě v jiném zařízení,“ doplňuje MUDr. Vepřek.

Systém eZprava vznikl na Mostecku díky primářovi dialyzačního střediska v Mostě MUDr. Petru Machkovi. Když odesílal pacienty na transplantace, musel ručně vypisovat hodnoty jejich laboratorních vyšetření. Elektronickou cestou si chtěl ušetřit práci a omezit chybovost. „Dnes platí, že eZprava se stala páteřní komunikací pro vyšetřování pacientů k transplantaci ledvin,“ upřesňuje MUDr. Machek. Podle něj také systém pomáhá ušetřit za duplicitní vyšetření, protože lékař díky eZpravě vidí, že například krevní rozbor pacientovi nechal udělat jeho lékařský kolega. Výsledky u něj může poptat.

Podle MUDr. Petra Šonky není pravda, že se praktičtí lékaři brání elektronizaci zdravotnictví. „Naopak. Sami aktivně hledají řešení, která mají smysl,“ zdůrazňuje MUDr. Šonka. Očekává, že k eZpravě se připojí další kraje a bude ji postupně používat většina praktických lékařů a ambulantních specialistů v ČR.

SPL se nyní stane spolugarantem systému, protože do něj majetkově vstupuje. „Vlastnictvím 25% podílu garantuje, že se eZprava nikdy nestane komerčním produktem, který by chtěl na lékařích vydělávat. Očekáváme, že to zvýší důvěru,“ podotkl MUDr. Šonka. Systém podle něj umí pracovat s e-recepty, je připraven na elektronickou evidenci tržeb (EET) a odpovídá současným požadavkům na ochranu osobních údajů (GDPR).

 

Tisková zpráva Nemocnice Plzeňského kraje + SPL ČR. Pacienti už nebudou lékařům dělat "pošťáky" - eZprava elektronicky propojuje praktiky, nemocnice a specialisty. In: Medical Tribune (online). 29.5. 2018 (cit. 4.6. 2018). Dostupné z https://www.tribune.cz/clanek/43364-pacienti-uz-nebudou-lekarum-delat-postaky-ezprava-elektronicky-propojuje-praktiky-nemocnice-a-specialisty

 

 

 

28.5.2018

6.- 8.6. se koná XXII. česko – slovenský kongres o infekčních nemocech

Česká společnost infekčního lékařství ČLS JEP ve spolupráci se Slovenskou spoločnosťou infektológov SLS, Klinikou infekčních chorob FN Brno a Českou asociací sester pořádá XXII. česko – slovenský kongres o infekčních nemocech.

Kongres se koná v termínu od 6.- 8.6. 2018 v kongresových prostorech BVV - Rotunada a Morava v Brně

Hlavní témata odborného programu
•    Virové hepatitidy
•    HIV/AIDS
•    Cestovní medicína
•    Nemoci, které zdánlivě nepatří nikomu

Více na: https://www.congressprague.cz/kongresy/sil2018.html

21.5.2018

Návrh farmakoekonomů na hrazení orphan drugs

S cílem definovat optimální způsob úhrady léků pro vzácná onemocnění se nedávno sešli odborníci napříč zdravotním systém na půdě poslanecké sněmovny. Semináře se zúčastnili zástupci ministerstva zdravotnictví, pojišťoven, SÚKL, lékařů, pacientských organizací a farmakoekonomů. 

O úhradě léků na vzácná onemocnění stejně jako těch ostatních v České republice rozhoduje Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) s využitím tzv. HTA procesu (Health Technology Assessment – hodnocení zdravotnických technologií). V rámci něj posuzuje bezpečnost, účinnost, nákladovou efektivitu léčiva (náklady/přínosy na jednoho pojištěnce) a jeho dopad do rozpočtu. Jestliže registrované léky vyhoví všem podmínkám, mohou získat trvalou úhradu z veřejného zdravotního pojištění.

Při posuzování maximální ceny za lék se SÚKL drží staršího doporučení Světové zdravotnické organizace (World Health Organization – WHO), která definovala tzv. hranici ochoty platit ve výši zhruba trojnásobku HDP. V České republice se ustálila částka 1,2 milionu/QALY, kdy QALY (Quality-Adjusted Life Year) je popisovaný jako rok života v plném zdraví indexovaný mírou omezení v souvislosti s nemocí.

Další variantou je dočasná úhrada z veřejného zdravotního pojištění v délce až tří let pro tzv. VILP, tedy vysoce inovativní léčivé přípravky. Lék se svou cenou v první fázi nemusí vejít do zmíněné hranice ochoty platit. Pokud ovšem neprokáže během tří let nákladovou efektivitu, a tedy nezíská trvalou úhradu, zaváže se dodavatel k spolufinancování léčby pro následující období.

Konečně poslední možností, již současný systém umožňuje, jsou individuální žádosti o úhradu léku, jež se opírají o § 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění. Pojišťovna ve výjimečných případech platí léčbu standardně nehrazenou, jestliže jde o jedinou adekvátní terapii pro konkrétního pacienta. Lékaři si však stěžují na administrativní zátěž a nepředvídatelnost výsledku žádostí, pojišťovny zase na bobtnající zásah do rozpočtu.

Jako obranu proti astronomickým částkám za léky lze chápat metodiku zdravotních pojišťoven a regulaci maximálního dopadu na rozpočet z loňského roku, podle níž lze z veřejného zdravotního pojištění hradit léčbu jen tehdy, jestliže její roční náklady nepřesáhnou 16 milionů korun. Tento strop lze posunout, jen přináší-li lék významnou inovaci.

Tomáš Doležal navrhuje v ČR vytvořit pro orphan drugs třetí standardní úhradový mechanismus (vedle trvalé a dočasné úhrady VILP). Lék by sice musel projít procesem HTA, ovšem pokud by splnil podmínku vysoké vzácnosti a byl určen méně než jednomu pacientovi z 50 000, mohl by navzdory vysoké ceně na úhradu z veřejného zdravotního pojištění dosáhnout. Zároveň by měl držitel registrace od určité ceny léku povinnost uzavřít risk-sharingovou smlouvu se zdravotní pojišťovnou.

Hranice ochoty platit by se u orphan drugs zvyšovala podobně jako ve Velké Británii na trojnásobek stávající, tj. na 3,6 milionu korun/QALY, respektive podle míry účinnosti a vzácnosti (při splnění podmínky zisku QALY nad 25 a vzácnosti onemocnění méně než 1 : 300 000) až na desetinásobek 12 milionů korun/QALY. Zároveň by podléhala pravidelným revizím dle zákona o veřejném zdravotním pojištění. „Návrh jsme již předdiskutovali s odborníky, zástupci pacientských organizací i průmyslových asociací. Jsme schopni ho s kolegy připravit do konkrétního legislativního návrhu,“ uvedl Tomáš Doležal.

Další krok je na debatě ministerstva zdravotnictví, respektive politiků a zdravotních pojišťoven. Pochopitelně na místě je diskuse, do jaké míry by řešení zatížilo rozpočty pro zdravotnictví.

Celý článek k nalezení na: http://terapie.digital/nazory/tema/-860.html?authToken=null

 

Lenka Kadeřávková. Třetí cesta pro orphan drugs. In: Terapie (online). 26.4. 2018 (cit. 21.5. 2018). Dostupné z http://terapie.digital/nazory/tema/-860.html?authToken=null