20.11.2017

AISLP partnerem XIX. sympozia klinické farmacie René Macha

Ve dnech 24. a 25. listopadu se v Mikulově bude konat XIX. sympozium klinické farmacie René Macha na téma Terapie revmatických onemocnění a léčiva ovlivňující imunitu.

Mimo jiné se zde můžete osobně setkat i s naší kolegyní paní Alenou Trojáčkovou (alena.trojackova@aislp.cz), která ráda zodpoví vaše případné dotazy ohledně AISLP databáze.

Akci pořádá Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové a Česká farmaceutická společnost ČLS JEP. Akce má nejen dlouhou tradici, ale podle hodnocení účastníků se jedná o nejkvalitnější farmaceutickou akci v ČR, která je orientovaná na racionální farmakoterapii a mezioborovou spolupráci. Celkem se sympozia zúčastní více než čtyři stovky klinických farmaceutů, nemocničních a veřejných lékárníků, zástupců z regulačních autorit, pojišťoven a univerzit. Stále také roste počet účastníků ze Slovenska. 

Pro detailní informace můžete navštívit stránky sympózia: https://www.faf.cuni.cz/SympoziumKF2017/

16.11.2017

Článek o AISLP mobilní aplikaci v Medical Tribune

O naší mobilní aplikaci se nyní dočtete v novém čísle Medical Tribune. Kromě informací o aplikaci jako takové, se dozvíte i postřehy MUDr. Marty Šimůnkové k jejímu používání.

 

Zajímavý pohled na naši databázi a její mobilní verzi z pohledu uživatele nabízí nový článek v Medical Tribune. Autorkou je lékařka MUDr. Marta Šimůnková.  Článek vyšel 14.11.2017 v novém čísle 23/2017. Přečíst si ho můžete také v internetové verzi časopisu na: https://www.tribune.cz/clanek/42593-aislp-svet-lecivych-pripravku-v-mobilu

Medical Tribune je český lékařský časopis v novinovém formátu. Obsahuje nejaktuálnější mozaiku informací o nových směrech v lékařské vědě a jednotlivých lékařských oborech, o zdravotní politice, legislativě a ekonomice. Součástí Medical Tribune je příloha Za scénou. Medical Tribune vychází desítky let v Německu, Japonsku, v Rakousku, Švýcarsku a Maďarsku.

Navíc pro vás máme připravenu promo akci: do konce roku 2017 můžete získat mobilní aplikaci AISLP verzi Android FULL zdarma. Stačí se zaregistrovat na: https://www.aislp.cz/promo

 

18.10.2017

Nově mezi zákazníky oficiálně i SÚKL

Nově bude SÚKL oficiálně používat AISLP databázi a to jak verzi pro počítač tak mobilní verzi.  

Na základě nově podepsané smlouvy bude SÚKL používat softwarový produkt „Mikro-verze AISLP“. Mikro-verze AISLP je databáze poskytující ucelené údaje o aktuálním stavu humánních a homeopatických léčiv, prostředcích zdravotnické techniky a schvalovaných parafarmaceutických přípravcích v ČR.

Poskytovaná licence bude užívána nejen jako softwarový produkt ve verzi pro operační systém MS Windows, ale také v mobilní verzi pro Android ve variantě „FULL“.

9.10.2017

Nové léčivé přípravky na aktuálním CD a v mobilní verzi

Jako novou službu stálým odběratelům uvádíme krátký přehled vybraných novinek, které naleznete na aktuálním CD k 1.10.2017 a v mobilní verzi.

Jedná se o nové léčivé přípavky, ke kterým zaujala Evropská léková agentura (European Medicines Agency, EMA) kladné stanovisko k udělení rozhodnutí o registraci a kterým již SÚKL přidělil kódy léku:

 • SKILARENCE 30 mg a 120 mg enterosolventní tablety: na léčbu psoriázy (lupénky)
 • MAVIRET 100 mg/40 mg potahované tablety: kombinovaný přípravek pro léčbu chronické hepatitidy C
 • VOSEVI 400 mg/100 mg/100 mg potahované tablety: kombinovaný přípravek pro léčbu chronické hepatitidy C
 • KEVZARA (sarilumab): nová biologická léčba revmatoidní artritidy
 • KYNTHEUM (brodalumab): nová biologická léčba psoriázy
 • SPHEROX (autologní chondrocyty): biologická léčba defektů kloubní chrupavky
 • REAGILA (kariprazin): nové antipsychotikum
 • TRIMBOW (beklometason, formoterol, glykopyrronium-bromid): nová trojkombinace látek pro léčbu CHOPN
 • XADOS (bilastin): nové lékové formy přípravku (k tabletám nově přibyl perorální roztok a tablety dispergovatelné v ústech, tzn. mohou ho nově používat i děti od 6 do 11 let)
 • IMRALDI (adalimumab): nové biosimilar k přípravku Humira
 • ERELZI (etanercept): nové biosimilar k přípravku Enbrel
 • FOTIVDA – cytostatikum
 • KISQALI – cytostatikum
 • MAVENCLAD - cytostatikum, v tomto přípravku ale pouze v nové indikaci: roztroušená skleróza 

Aktualizované CD jde do distribuce 10.10. 2017.

31.7.2017

Na novém CD - pro Váš mobil

Aktualizační CD verze 2017.3 k 1.7.2017 Vám přineslo dárek v podobě půlročního předplatného mobilní aplikace AISLP.

Podrobné informace o aktivaci dárku a vlastnostech mobilní aplikace AISLP nalezenete na našich stránkách.

Aktualizace také přináší informace o nově uváděných léčivých přípravcích. Např. zde naleznete přípravek Spinraza, u kterého zaujala Evropská léková agentura (European Medicines Agency, EMA) kladné stanovisko k udělení rozhodnutí o registraci. Spinraza je léčivý přípravek, který je indikován k léčbě spinální svalové atrofie. Přípravek prošel zrychlenou schvalovací procedurou EMA. Účinnou látkou přípravku je nusinersen, antisense oligonukleotid, díky němuž může gen SMN2 produkovat dostatečné množství plnohodnotného proteinu SMN a dochází ke zlepšení neuronálního přežití. Léčivému přípravku byl přiznán status „orphan“.