17.9.2018

Ministerstvo zdravotnictví spustilo nový portál zdravotnické techniky

Ministerstvo zdravotnictví spustilo nový internetový portál zdravotnické techniky nemocnic, který připravilo ve spolupráci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky.

 

Na adrese https://ztnemocnice.uzis.cz/ pacienti naleznou přehlednou mapu jednotlivých kategorií přístrojů a informace o jejich dostupnosti. „Doposud nikdo nevěděl, kde se jaká zdravotnická technika nachází. My jsme ji za posledních několik měsíců zmapovali a nabízíme pacientům její ucelený přehled. Pacient si tak může sám z pohodlí domova vyhledat, jaká nejbližší nemocnice od jeho bydliště má přístroj, který potřebuje pro své vyšetření," vysvětlil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.  

Nový portál poskytuje veřejnosti ucelený přehled o výskytu zdravotnické přístrojové techniky v nemocnicích akutní péče na území ČR. Uživatelé si jeho prostřednictvím mohou zobrazit mapu přístrojů podle vybraného poskytovatele, kategorie přístroje, regionu nebo podle dostupnosti k bydlišti pacienta. „Kromě toho, že je to jeden z dalších významných kroků směrem k větší transparentnosti zdravotnictví, především tím usnadňujeme přístup k přístrojům stovkám pacientů," doplnil ministr Adam Vojtěch.

V současné době mapa zobrazuje celkem 14 857 přístrojů u 206 poskytovatelů zdravotních služeb, kteří dali ke zveřejnění těchto dat souhlas, ve 14 krajích ČR. „Tak, jak nám budou jednotliví poskytovatelé zdravotních služeb dávat souhlas se zveřejněním informací, budeme postupně přidávat další přístroje," vysvětlil Ladislav Dušek, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR.

Mapa zdravotnické techniky je funkčně propojena s Národním registrem poskytovatelů zdravotních služeb (NR-PZS) http://nrpzs.uzis.cz/, který poskytuje kompletní přehled o všech poskytovatelích zdravotních služeb v ČR, bez ohledu na jejich zřizovatele. Poskytuje údaje o profilu a rozsahu péče poskytované jednotlivými zdravotnickými zařízeními, kontaktní údaje na daná zdravotnická zařízení a další podrobnější informace. Plně funkční NR-PZS registruje změny v síti poskytovatelů (například změny dané rozhodnutím krajských úřadů). Zaručuje tak aktuálnost mapy zdravotnické techniky, která přiřazuje přístroje k aktivním poskytovatelům zdravotních služeb.

 

Ing. Gabriela Štěpanyová. Ministerstvo zdravotnictví spustilo nový portál zdravotnické techniky. In: MZČR Novinky (online). 7.9. 2018 (cit. 17.9. 2018). Dostupné z: https://www.mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-spustilo-novy-portal-zdravotnicke-techniky_15977_114_1.html

 

10.9.2018

Vláda vyčlení na řešení nedostatku lékařů téměř 7 miliard korun

4.9. 2018 vláda schválila Dlouhodobé finanční opatření k navýšení kapacit lékařských fakult ČR na období 2019-2029. Jedná se o významný systémový krok v řešení nedostatku lékařů v České republice.

 

Opatření reaguje na dlouhodobý a nadále se prohlubující nedostatek lékařů ve zdravotnickém systému České republiky, a to nejen v terénní a klinické praxi, ale také v oblasti pedagogů vzdělávajících budoucí lékaře na veřejných vysokých školách.

„Protože stávající počty absolventů českých lékařských fakult nebudou schopny krýt po roce 2019 až 2020 odchody lékařů do důchodu, reálně tak hrozí omezení dostupnosti péče. Ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví jsme proto připravili opatření na následujících jedenáct let ve výši 6,8 miliard korun, které má situaci systémově zlepšit,“ vysvětlil ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga a pokračoval: „Jedná se jak o navýšení počtu absolventů studijního programu Všeobecné lékařství, dorovnání financování výuky, zvýšení mezd a posílení kapacit vyučujících, tak o vytvoření potřebných organizačních a materiálních podmínek,“ upřesnil ministr Plaga.

„Predikce budoucího vývoje je jasná již několik let - lékaři stárnou a není dostatek absolventů medicíny, kteří by je nahradili. S ohledem na nepříznivé statistiky a navíc s vědomím, že každý rok při přijímačkách na lékařských fakultách zůstane přes dva tisíce úspěšných uchazečů takzvaně pod čarou, byl zcela logický krok finančně fakulty podpořit, aby navýšily své kapacity. Jedná se o dlouhodobé systémové řešení prohlubujícího se nedostatku lékařů, které tady mělo být již dávno. Jsem rád, že společně s resortem školství se nám toto klíčové opatření, které bude mít za několik let zásadně pozitivní vliv na počty lékařů v českém zdravotním systému, podařilo připravit a prosadit během pouhých pár měsíců,“ doplnil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Na základě údajů Ústavu pro informace ve zdravotnictví a statistiku chybí při současném rozsahu sítě poskytovatelů lůžkové péče jen v tomto segmentu minimálně tisíc přepočtených úvazků lékařů, přičemž populace lékařů v České republice rychle stárne. V rámci připravených opatření bude umožněn nárůst počtu přijímaných studentů ve studijním programu Všeobecné lékařství od akademického roku 2019/2020 o 15 %. Rozpočet tak bude pro tento účel nejpozději od roku 2019 každoročně po dobu šesti let navyšován o 700 milionů korun. Předpokládané náklady na celou navrhovanou dobu naplňování uvedených opatření jsou ve výši téměř 7 miliard korun.

 

Tisková zpráva MT a MŠMT. Vláda vyčlení na řešení nedostatku lékařů téměř 7 miliard korun. In: Medical Tribune (online). 4.9. 2018 (cit. 10.9. 2018). Dostupné z: https://www.tribune.cz/clanek/43699-vlada-vycleni-na-reseni-nedostatku-lekaru-temer-miliard-korun

 

3.9.2018

V měsíci září nebude o zajímavé akce nouze

Koná se totiž hned několik významných kongresů: Best of ASCO 2018 Annual Meeting a Pražské onkologické dny, 13. Kongres českých pediatrů a sester, 8. Kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu a XXV. kongresu České internistické společnosti ČLS J.E. Purkyně.

 

Pražské onkologické dny

Kdy: 5.9. 2018

Kde: Kongresové centrum Praha, 5. května 1640/65, Praha 4 – Nusle, 140 00

Akce navazuje na tradiční Motolské onkologické dny a Den prof. Staška. Součástí Pražských onkologických dnů bude i kongres Best of ASCO 2018 Annual Meeting.

Na programu Pražských onkologických dnů jsou tato témata:

 • Profilování pacientek pro optimalizaci cílené léčby karcinomu ovaria
 • Přínos multidisciplinární spolupráce k léčbě karcinomu ovaria
 • Nivolumab v léčbě solidních nádorů
 • Klinický pohled na prediktory účinnosti imunoterapie; výběr vhodného pacienta na léčbu v našich podmínkách
 • linie léčby NSCLC – klinická data a vlastní zkušenosti
 • Jak se dívat na nežádoucí účinky imunoterapie

Více na: http://www.bestofasco.cz/prazske-onkologicke-dny

 

Best of ASCO 2018 Annual Meeting

(ASCO = The American Society of Clinical Oncology = Americká společnost klinické onkologie)

Kdy: 6.- 7.9. 2018

Kde: Kongresové centrum Praha, 5. května 1640/65, Praha 4 – Nusle, 140 00

Všechny konference The Best of ASCO využívají veškeré nové informace a výsledky klinických studií prezentovaných na pravidelném setkání ASCO. Jejich hlavním cílem je praktická aplikace všech nových poznatků do klinické praxe a přínos k péči o pacienty. Každý z těchto mítinků umožňuje hlubokou analýzu všech nových výsledků spolu s možností diskuze všech účastníků.

Program je rozdělen do šesti bloků, přičemž každý blok je zaměřen na konkrétní diagnózu a na to, co nového u ní ASCO 2018 přineslo.

Jedná se o tyto diagnózy:

 • Onkogynekologické
 • GIT diagnózy
 • Onkourologické
 • Pneumoonkologické
 • Diagnózy karcinomu prsu
 • Další onkologické diagnózy

Více na: http://www.bestofasco.cz/

 

13. Kongres českých pediatrů a sester

Kdy: 13.- 15.9. 2018

Kde: Cubex centrum Praha, Na Strži, Praha 4 - Pankrác

Během kongresu se uskuteční čtyři plenární sekce s prestižními řečníky. Prof. Cyril Höschl promluví na téma „Osobnost a tvorba v hudbě“. O tom, proč vznikla epidemie dětské obezity a jak jí čelit, pohovoří dva renomovaní zahraniční hosté – prof. Martin Wabitsch z Ulmu a prof. Wieland Kiess z Lipska (překlad zajištěn) a prof. Ľudmila Podracká z Detskej kliniky z Bratislavy zaujme tématem z dětské nefrologie. V závěrečný den kongresu budou plenární přednášky patřit dětské hematologii a onkologii – prof. Jan Starý se zamyslí nad úžasným pokrokem v léčbě dětských leukemií během jednoho profesního života a prof. Dagmar Pospíšilová nad žhavým tématem – moderními metodami v diagnostice dětských anémií.

Kongres přinese i osobní vyznání nového laureáta „Brdlíkovy ceny za celoživotní přínos pediatrii“ a formou přednášky představí letošního laureáta „Ceny pro mladého pediatra“. 11 symposií společně připraví praktičtí lékaři pro děti a dorost, lékaři dětských oddělení a pracovníci terciárních center, kteří přiblíží vzájemné propojení a nezastupitelnost komunitní, nemocniční a centrové péče o děti. Pět odborníků vystoupí při „setkáních s expertem“, zazní i sekce ústních sdělení a budou připraveny posterové sekce.

Více na: http://www.pediatrie2018.cz/

 

8. Kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu

Kdy: 20.-21.9. 2018

Kde: Hotel Parkhotel, U Borského parku 31, Plzeň

Kongres bude věnován rozsáhlé problematice benigních a maligních onemocnění jater, slinivky břišní a žlučových cest, včetně poranění této oblasti.

19.9. 8:00 – 17:00 Workshop – Praktický kurz abdominální chirurgie na velkém zvířeti

Kongresu bude předcházet workshop pro mladé chirurgy v přípravě na atestaci, kteří si budou moci pod vedením zkušených lektorů nacvičit v novém Biomedicínském centru Lékařské fakulty různé typy základních operačních výkonů.

Více na: https://www.chirurgieplzen2018.cz/

 

XXV. kongresu České internistické společnosti ČLS J.E. Purkyně.

Kdy: 19.- 22.9.2018

Kde: Výstaviště Brno, pavilon E, brána č. 4, (Výstaviště 1, Brno)

Interna doprovází pacienty od urgentních či nízkoprahových příjmů, přes hospitalizaci až k následné či hospicové péči a zpět k péči ambulantní. Pro lékaře na všech těchto úrovních je připraven právě tento kongres. Rozsah kongresu je opravdu široký. Kromě odborných témat bude příležitost navštívit i mnoho firemních sympózií. Z témat lze uvést například: Kardiologie, hepatologie, diabetologie, endokrinologie, obezitologie a mnohá další.

Více na: http://www.meritiskonference.cz/akce/kongrescis2018/

 

 

27.8.2018

SÚKL schválil úhradu fixní kombinace rosuvastatinu a amlodipinu

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) schválil úhradu fixní kombinace rosuvastatinu a amlodipinu – přípravku Zahron Combi od společnosti Adamed od 1. 7.2018. Lék, který mohou předepisovat kardiologové a praktičtí lékaři, je určen pro léčbu hypertenze a hyperlipoproteinemie.

 

Lék, který mohou předepisovat kardiologové a praktičtí lékaři, je určen pro léčbu hypertenze a hyperlipoproteinemie. Lze jej také předepsat k prevenci výskytu kardiovaskulárních příhod, pokud má pacient jiné rizikové faktory, které zvyšují riziko výskytu srdeční příhody, mozkové příhody nebo přidružených zdravotních problémů. Pacient užívá jednu tabletu denně. „Obecně platí, že fixní kombinace dvou léčivých látek v jedné tabletě snižuje náklady na preskripci a je současně předpokladem pro dosažení vyšší adherence pacientů k léčbě,“ říká prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. předseda České společnosti pro aterosklerózu.

Rosuvastatin je účinný inhibitor HMG-CoA reduktázy, který ze všech dostupných statinů nejpříznivěji ovlivňuje koncentraci LDL cholesterolu i HDL cholesterolu, a to při srovnatelné snášenlivosti a bezpečnosti. „Rosuvastatin prakticky není metabolizován izoenzymem 3A4 cytochromu P450 – jako většina ostatních statinů a mnoho dalších léčiv, takže je zde pouze malé riziko farmakokinetických lékových interakcí. V řadě studií prokázal významné ovlivnění aterosklerotického procesu u širokého spektra pacientů,“ doplňuje prof. Vrablík. V kombinaci s blokátorem kalciových kanálů amlodipinem významně snižuje riziko kardiovaskulárních příhod.

MT. SÚKL schválil úhradu nové fixní kombinace. In: Medical Tribune (online). 8.8. 2018 (cit. 27.8. 2018). Dostupné z: https://www.tribune.cz/clanek/43616-sukl-schvalil-uhradu-nove-fixni-kombinace

 

20.8.2018

Od 29. srpna do 2. září se koná jedinečná akce Prague Neurosurgical Week 2018

Prague Neurosurgical Week je vlastně několik setkání a kurz, která proběhnou v termínu od 29. srpna do 2. září 2018 v Praze.

 

Jedná se o tyto akce:

 • WANS - World Academy of Neurological Surgery Meeting, 29.- 30. srpna 2018
 • IMS - International Meningioma Society Meeting, 30. srpna - 1. září 2018
 • ICCVS - 13th International Conference on Cerebrovascular Surgery, 30. srpna - 1. září 2018
 • WFNS - Neurosurgical Anatomy Committee Course: Skull Base Approaches, 2. září 2018

 

Pořadatelé jsou: World Academy of Neurological Surgery, International Conference on Cerebrovascular Surgery a International Meningioma Society

Ve spolupráci s: WFNS Neurosurgical Anatomy Committee, WFNS Neurorehabilitation and Reconstructive Neurosurgery Committee, EANS Section of Skull Base Surgery, EANS Section of Vascular Surgery, EANS Section of Radiosurgery, EANS Section of Neuro-oncology, WFNS SkullBase Surgery Committee

Hlavními tématy budou meningiomy, spodina lebeční a cerebrovaskulární témata. Neurochirurgciký týden bude zakončen praktickým kurzem endoskopické neurochirurgie organizovaným WFNS Neurosurgical Anatomy Committee.

 

Setkání WANS se koná v hotelu InterContinental Hotel Prague, Pařížská 30, Praha 1. Ostatní akce jsou pořádány v hotelu Vienna House Diplomat Hotel Prague, Evropská 15, Praha 6.

 

Více na: https://www.pragueneuroweek.com/