Jak na duplicity?

Jak na duplicity?

Co to je modul AISLP Duplicity?

Modul AISLP duplicity hledá možné duplicity (i multiplicity) v medikaci pacienta, tj. zda pacient neužívá dva či více léků se stejnou nebo příbuznou léčivou látkou.

 

Jak se liší modul AISLP Duplicity od ostatních podobných produktů?

Duplicity nehledáme jen podle ATC skupin, ale i podle složení přípravku.
U složení přitom bereme v úvahu možnost existence více variant léčivé látky např. různé soli, hydráty, estery apod. a k tomu evidujeme odpovídající báze (udržujeme a průběžně aktualizujeme seznam látek s příslušným „odpovídá“).
Příklad: Diclofenacum natricum, kalicum, epolaminum, diethylaminum = Diklofenak
Podle složení tak najdeme léčivou látku ve všech přípravcích, ve kterých se vyskytuje, tj. i pod různými ATC skupinami, v kombinovaných přípravcích, v různých lékových formách apod.
Zmíněné postupy nelze provádět pouze strojově, proto při přípravě dat a vyhledávacího algoritmu využíváme odborných znalostí našeho týmu. Data pro hledání pravidelně revidujeme a doplňujeme.

 

Co znamenají barevně označené úrovně (semafor) v našem schématu?

Duplicity hledáme na třech úrovních, které mohou zaznamenat různý stupeň závažnosti nalezené duplicity nebo multiplicity.

Duplicita na úrovni léčivé látky podle složení přípravku nebo ATC skupiny na 5. - plné úrovni.
např.: Omeprazol, ATC A02BC01

Duplicita na úrovni (chemicko)-terapeuticko-farmakologické podskupiny - ATC skupina 4. nebo 3. úrovně (obdobné/příbuzné látky, látky s podobným mechanismem účinku).
např.: A02B Léčiva k terapii peptického vředu a refluxní choroby jícnu

Duplicita na úrovni hlavních terapeutických skupin - ATC skupina 2. úrovně.
např.: A02 Léčiva k terapii onemocnění spojených s poruchou acidity

 

Placená a volně přístupná část?

Modul AISLP duplicity je nadstavba databáze léků AISLP, takže pro přístup do obou částí budete potřebovat platnou licenci AISLP pro počítač nebo AISLP pro IntranetVolně přístupná část poskytne základní informace o případném nalezení duplicit, jejich počtu a možné závažnosti. Za příplatek 10% z ceny vaší licence AISLP pak získáte přístup i k plnému znění a výsledku vyhodnocení modulem AISLP Duplicity.

ukázka placené části:


Pro vaši názornou představu nabízíme dočasně možnost vyzkoušet volně přístupnou část přímo z našich webových stránek. Stačí v seznamu vybrat podle názvu léky, zaškrtnout které vás zajímají, a kliknout na tlačítko "NAJÍT DUPLICITY". Placená část bude přístupná po jednání s distrubutory přímo z jejich lékárenských systémů.

Volně přístupná část k vyzkoušení:

Společnost INPHARMEX, spol. s r.o. zpracovává na těchto webových stránkách cookies. Více informací o tomto zpracování se dozvíte zde.