Zdroj: AISLP Výběr léku

ROACTEMRA 20 mg/ml inf. cnc. sol.
koncentrát pro infuzní roztok

Roche Registration Ltd., Welwyn Garden City, Hertfordshire, Velká Británie.

Imunosupresivum, inhibitor interleukinu.

Léčba středně těžké až těžké aktivní nebo těžké aktivní a progresivní revmatoidní artritidy (RA) u dospělých pacientů. Léčba aktivní systémové juvenilní idiopatické artritidy (sJIA) u pacientů ve věku 2 let a starších. Léčba juvenilní idiopatické polyartritidy (pJIA), s pozitivním nebo negativním revmatoidním faktorem a rozšířenou oligoartritidou, u pacientů ve věku 2 let a starších.
Výčet balení

0500966INF CNC SOL 1X4ML/80MGRp.4 147.30
0500967INF CNC SOL 4X4ML/80MGRp.16 589.18
0500968INF CNC SOL 1X10ML/200MGRp.10 368.23
0500969INF CNC SOL 4X10ML/200MGRp.41 472.95
0500970INF CNC SOL 1X20ML/400MGRp.20 736.48
0500971INF CNC SOL 4X20ML/400MGRp.82 945.89

ROACTEMRA 162 mg inj. sol. isp.
injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Roche Registration Ltd., Welwyn Garden City, Hertfordshire, Velká Británie.

Imunosupresivum, inhibitor interleukinu.

V kombinaci s methotrexátem k léčbě středně těžké až těžké aktivní revmatoidní artritidy u dospělých pacientů, kteří na předchozí terapii jedním nebo více tradičními DMARD nebo inhibitory TNF neodpovídali dostatečně nebo ji netolerovali.

0194903INJ SOL 4X0.9ML/162MGRp.31 106.73