Zdroj: AISLP Výběr léku

VIDAZA 25 mg/ml inj. plv. sus.
prášek pro injekční suspenzi

Celgene Europe Ltd., Uxbridge, Velká Británie.

Cytostatikum.

Léčba dospělých pacientů s myelodysplastickými syndromy, s chronickou myelomonocytovou leukemií nebo s akutní myeloidní leukemií, kteří nejsou způsobilí pro transplantaci hematopoetických kmenových buněk.

0500947SDR INJ PLV SUS 1X100MGRp.9 861.39