Zdroj: AISLP Výběr léku

AZARGA 10 mg/ml + 5 mg/ml oph. gtt. sus.
oční kapky, suspenze

Alcon Laboratories (UK) Ltd., Camberley, Surrey, Velká Británie.

Oftalmologikum, antiglaukomatikum.

Snížení nitroočního tlaku (IOP) u dospělých pacientů s glaukomem s otevřeným úhlem nebo oční hypertenzí, u kterých monoterapie neposkytuje dostatečné snížení IOP.

0500933OPH GTT SUS 1X5MLRp.347.45
0500934OPH GTT SUS 3X5MLRp.1 042.34