Zdroj: AISLP Výběr léku

ZYPADHERA 210 mg inj. plq. sus. pro.
ZYPADHERA 300 mg inj. plq. sus. pro.
ZYPADHERA 405 mg inj. plq. sus. pro.
prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi s prodlouženým uvolňováním

Eli Lilly Nederland B.V., Houten, Nizozemí.

Antipsychotikum.

Udržovací léčba schizofrenie u dospělých pacientů dostatečně stabilizovaných akutní léčbou perorálním olanzapinem.
Výčet balení

0500872INJ PLQ SUS PRO 1X210MGRp.4 452.94
0500873INJ PLQ SUS PRO 1X300MGRp.7 862.60
0500874INJ PLQ SUS PRO 1X405MGRp.8 905.79