Zdroj: AISLP Výběr léku

KUVAN 100 mg por. tbl. sol.
rozpustné tablety

Merck Serono Europe Ltd., London, Velká Británie.

Trávicí trakt a metabolismus, jiná léčiva.

Léčba hyperfenylalaninemie (HPA) u dospělých a dětí od 4 let věku s fenylketonurií (PKU) nebo s deficitem tetrahydrobiopterinu (BH4), u kterých byla prokázána odpověď na tuto léčbu.
Výčet balení

0500869POR TBL SOL 30X100MGRp.18 155.40
0500870POR TBL SOL 120X100MGRp.70 085.59
0500871POR TBL SOL 240X100MGRp.