Zdroj: AISLP Výběr léku

RANEXA 375 mg por. tbl. pro.
RANEXA 500 mg por. tbl. pro.
RANEXA 750 mg por. tbl. pro.
tablety s prodlouženým uvolňováním

Menarini International Operations Luxembourg S.A., Luxembourg, Lucembursko.

Kardiakum.

Přídavná terapie pro symptomatickou léčbu pacientů se stabilní anginou pectoris, u nichž je primární léčba přípravky proti angině pectoris (např. beta-blokátory a/nebo blokátory vápníkových kanálů) nedostatečně účinná nebo ji pacient nesnáší.
Výčet balení

0500857POR TBL PRO 60X375MGRp.
0500858POR TBL PRO 60X375MGRp.
0500859POR TBL PRO 60X500MGRp.
0500860POR TBL PRO 60X500MGRp.
0500861POR TBL PRO 60X750MGRp.
0500862POR TBL PRO 60X750MGRp.
0500863POR TBL PRO 30X375MGRp.
0500864POR TBL PRO 100X375MGRp.
0500865POR TBL PRO 30X500MGRp.
0500866POR TBL PRO 100X500MGRp.
0500867POR TBL PRO 30X750MGRp.
0500868POR TBL PRO 100X750MGRp.