Zdroj: AISLP Výběr léku

KEPIVANCE 6.25 mg inj. plv. sol.
prášek pro injekční roztok

Swedish Orphan Biovitrum International AB, Stockholm, Švédsko.

Léčivo ke snížení toxicity protinádorové léčby.

Ke snížení incidence, délky trvání a závažnosti zánětů ústní sliznice u pacientů s maligním hematologickým onemocněním, kteří jsou léčeni myeloablativní radiochemoterapií, často doprovázenou těžkým zánětem ústní sliznice, a u kterých je nutná podpůrná léčba autologními krvetvornými kmenovými buňkami.

0500824INJ PLV SOL 6X6.25MGRp.