Zdroj: AISLP Výběr léku

KINERET 100 mg inj. sol. isp.
injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ), Stockholm, Švédsko.

Imunosupresivum, inhibitor interleukinu.

Léčba známek a symptomů revmatoidní artritidy v kombinaci s methotrexátem u dospělých pacientů s nedostatečnou odpovědí na samotný methotrexát.
Výčet balení

0500820INJ SOL 1X100MG/0.67MLRp.
0500821INJ SOL 7X100MG/0.67.MLRp.
0500822INJ SOL 28X100MG/0.67MLRp.

KINERET 100 mg/0.67 ml inj. sol. isp.
injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ), Stockholm, Švédsko.

Imunosupresivum, inhibitor interleukinu.

Léčba známek a symptomů revmatoidní artritidy (RA) v kombinaci s methotrexátem u dospělých pacientů s nedostatečnou odpovědí na samotný methotrexát. Léčba kryopyrin-asociovaných periodických syndromů (CAPS) u dospělých a dětí od 8 měsíců s t.hm. od 10 kg.
Výčet balení

0194694INJ SOL 1X100MG/0.67MLRp.
0194695INJ SOL 7X100MG/0.67MLRp.
0194696INJ SOL 28X100MG/0.67MLRp.