Zdroj: AISLP Výběr léku

JALRA 50 mg por. tbl. nob.
tablety

Novartis Europharm Ltd., Camberley, Velká Británie.

Perorální antidiabetikum, inhibitor DPP-4.

Diabetes mellitus 2. typu: v monoterapii, pokud je metformin nevhodný pro kontraindikace či nesnášenlivost; jako dvojkombinační léčba: s metforminem u pacientů s nedostatečně kontrolovanou glykemií max. tolerovanou dávkou metforminu v monoterapii; s derivátem sulfonylurey u pacientů s nedostatečně kontrolovanou glykemií max. tolerovanou dávkou derivátu sulfonylurey, kdy je metformin nevhodný pro kontraindikace či nesnášenlivost; s thiazolidindionem u pacientů s nedostatečně kontrolovanou glykemií, u kterých je vhodné užívání thiazolidindionu. V kombinaci s derivátem sulfonylurey a metforminem pokud dieta a cvičení při dvojkombinační terapii nedostačuje ke kontrole glykemie. V kombinaci s inzulinem (s metforminem nebo bez něj), pokud dieta, cvičení a stabilní dávka inzulinu nedostačuje ke kontrole glykemie.
Výčet balení

0500798POR TBL NOB 7X50MGRp.
0500799POR TBL NOB 14X50MGRp.
0500800POR TBL NOB 28X50MGRp.
0500801POR TBL NOB 30X50MGRp.
0500802POR TBL NOB 56X50MGRp.
0500803POR TBL NOB 60X50MGRp.
0500804POR TBL NOB 90X50MGRp.
0500805POR TBL NOB 112X50MGRp.
0500806POR TBL NOB 180X50MGRp.
0500807POR TBL NOB 336X50MGRp.
0500808POR TBL NOB 3X112X50MGRp.