Zdroj: AISLP Výběr léku

THALIDOMIDE CELGENE 50 mg por. cps. dur.
tvrdé tobolky

Celgene Europe Ltd., Uxbridge, Velká Británie.

Imunosupresivum.

V kombinaci s melfalanem a prednisonem jako léčba první volby u pacientů s mnohočetným myelomem. Je indikován u pacientů ve věku 65 let a starších nebo u pacientů neschopných podstoupit vysokodávkovou chemoterapii.

0500793POR CPS DUR 28X50MGRp.