Zdroj: AISLP Výběr léku

CEPLENE 0.5 mg/0.5 ml inj. sol.
injekční roztok

Meda AB, Solna, Švédsko.

Imunostimulans.

Udržovací terapie u dospělých pacientů s akutní myeloidní leukemií (AML) v první remisi, kteří jsou současně léčeni interleukinem-2 (IL-2). Účinnost přípravku nebyla plně prokázána u pacientů starších 60 let.

0500730INJ SOL 14X0.5ML/0.5MGRp.