Zdroj: AISLP Výběr léku

MYCAMINE 50 mg inf. plv. sol.
MYCAMINE 100 mg inf. plv. sol.
prášek pro infuzní roztok

Astellas Pharma Europe B.V., Leiden, Nizozemí.

Antimykotikum.

Léčba invazivní kandidózy. Profylaxe kandidových infekcí u pacientů podstupujících alogenní transplantaci hematopoetických kmenových buněk nebo u pacientů, u nichž se předpokládá neutropenie (neutrofily <500/mikrolitr) po dobu 10 nebo více dní. Léčba ezofageální kandidózy u dospělých, mladistvých >= 16 let a starších pacientů, u nichž je vhodná intravenózní terapie.

0500720INF PLV SOL 1X100MGRp.10 329.49
0500721INF PLV SOL 1X50MGRp.5 164.75