Zdroj: AISLP Výběr léku

LIPROLOG BASAL 100 U/ml KWIKPEN inj. sus.
injekční suspenze v předplněném peru KwikPen

Eli Lilly Nederland B.V., Houten, Nizozemí.

Antidiabetikum, inzulinový analog.

Léčba diabetes mellitus.

0500710INJ SUS 5X3MLRp.
0500711INJ SUS 2X5X3MLRp.

LIPROLOG BASAL 100 U/ml inj. sus.
injekční suspenze v zásobní vložce

Eli Lilly Nederland B.V., Houten, Nizozemí.

Antidiabetikum, inzulinový analog.

Léčba diabetes mellitus.

0500706INJ SUS 5X3MLRp.
0500707INJ SUS 2X5X3MLRp.