Zdroj: AISLP Výběr léku

VALDOXAN 25 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Les Laboratoires Servier, Suresnes Cedex, Francie.

Antidepresivum.

Léčba depresivních epizod u dospělých.
Výčet balení

0500576POR TBL FLM 7X25MGRp.
0500577POR TBL FLM 14X25MGRp.
0500578POR TBL FLM 28X25MGRp.1 048.35
0500579POR TBL FLM 42X25MGRp.
0500580POR TBL FLM 56X25MGRp.
0500581POR TBL FLM 84X25MGRp.3 145.05
0500582POR TBL FLM 98X25MGRp.
0500583POR TBL FLM 100X25MG HRp.