Zdroj: AISLP Výběr léku

ZARZIO 30 MU/0.5 ml inj.+inf. sol.
ZARZIO 48 MU/0.5 ml inj.+inf. sol.
injekční nebo infuzní roztok v předplněné stříkačce

Sandoz GmbH, Kundl, Rakousko.

Cytokin, hemopoetický růstový faktor.

K úpravě neutropenie a snížení rizika výskytu febrilní neutropenie po agresivní chemoterapii nebo po transplantaci kostní dřeně; vrozená, cyklická nebo idiopatická neutropenie dětí a dospělých; k mobilizaci periferních progenitorových buněk před jejich odběrem; k léčbě přetrvávající neutropenie u pacientů s pokročilou formou HIV infekce.
Výčet balení

0500564SDR+IVN INJ+INF SOL 1X0.5ML IRp.
0500565SDR+IVN INJ+INF SOL 3X0.5ML IRp.
0500566SDR+IVN INJ+INF SOL 5X0.5ML IRp.9 459.63
0500567SDR+IVN INJ+INF SOL 10X0.5ML IRp.
0500568SDR+IVN INJ+INF SOL 1X0.5ML IRp.
0500569SDR+IVN INJ+INF SOL 3X0.5ML IRp.
0500570SDR+IVN INJ+INF SOL 5X0.5ML IRp.15 135.41
0500571SDR+IVN INJ+INF SOL 10X0.5ML IRp.
0167630SDR+IVN INJ+INF SOL 1X0.5ML IIRp.
0167631SDR+IVN INJ+INF SOL 3X0.5ML IIRp.
0167632SDR+IVN INJ+INF SOL 5X0.5ML IIRp.
0167633SDR+IVN INJ+INF SOL 10X0.5ML IRp.
0167634SDR+IVN INJ+INF SOL 1X0.5ML IIRp.
0167635SDR+IVN INJ+INF SOL 3X0.5ML IIRp.
0167636SDR+IVN INJ+INF SOL 5X0.5ML IIRp.
0167637INJ+INF SOL 10X0.5MLRp.