Zdroj: AISLP Výběr léku

FILGRASTIM HEXAL 30 MU/0.5 ml inj.+inf. sol.
FILGRASTIM HEXAL 48 MU/0.5 ml inj.+inf. sol.
injekční nebo infuzní roztok v předplněné injekční stříkačce

Hexal AG, Holzkirchen, SRN.

Cytokin, hemopoetický růstový faktor.

K úpravě neutropenie a snížení rizika výskytu febrilní neutropenie po agresivní chemoterapii nebo po transplantaci kostní dřeně; vrozená, cyklická nebo idiopatická neutropenie dětí a dospělých; k mobilizaci periferních progenitorových buněk před jejich odběrem; k léčbě přetrvávající neutropenie u pacientů s pokročilou formou HIV infekce.
Výčet balení

0500556SDR+IVN INJ+INF SOL 1X0.5ML IRp.
0500557SDR+IVN INJ+INF SOL 3X0.5ML IRp.
0500558SDR+IVN INJ+INF SOL 5X0.5ML IRp.
0500559SDR+IVN INJ+INF SOL 10X0.5ML IRp.
0500560INJ+INF SOL 1X0.5MLRp.
0500561INJ+INF SOL 3X0.5MLRp.
0500562INJ+INF SOL 5X0.5MLRp.
0500563INJ+INF SOL 10X0.5MLRp.
0167621SDR+IVN INJ+INF SOL 1X0.5ML IIRp.
0167622SDR+IVN INJ+INF SOL 3X0.5ML IIRp.
0167623SDR+IVN INJ+INF SOL 5X0.5ML IIRp.
0167624SDR+IVN INJ+INF SOL 10X0.5ML IRp.
0167625INJ+INF SOL 1X0.5MLRp.
0167626INJ+INF SOL 3X0.5MLRp.
0167627INJ+INF SOL 5X0.5MLRp.
0167628INJ+INF SOL 10X0.5MLRp.