Zdroj: AISLP Výběr léku

RASILEZ HCT 150 mg/12.5 mg por. tbl. flm.
RASILEZ HCT 150 mg/25 mg por. tbl. flm.
RASILEZ HCT 300 mg/12.5 mg por. tbl. flm.
RASILEZ HCT 300 mg/25 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Novartis Europharm Ltd., Horsham, West Sussex, Velká Británie.

Antihypertenzivum, inhibitor reninu a diuretikum.

Léčba esenciální hypertenze u dospělých pacientů, jejichž krevní tlak není dostatečně upraven monoterapií.
Výčet balení

0500460POR TBL FLM 7 IIRp.
0500461POR TBL FLM 14 IIRp.
0500462POR TBL FLM 28 IIRp.
0500463POR TBL FLM 30 IIRp.
0500464POR TBL FLM 50 IIRp.
0500465POR TBL FLM 56 IIRp.
0500466POR TBL FLM 56X1 IIRp.
0500467POR TBL FLM 90 IIRp.
0500468POR TBL FLM 98 IIRp.
0500469POR TBL FLM 98X1 IIRp.
0500470POR TBL FLM 280 IIRp.
0500471POR TBL FLM 7 IRp.
0500472POR TBL FLM 14 IRp.
0500473POR TBL FLM 28 IRp.
0500474POR TBL FLM 30 IRp.
0500475POR TBL FLM 50 IRp.
0500476POR TBL FLM 56 IRp.
0500477POR TBL FLM 90 IRp.
0500478POR TBL FLM 98 IRp.
0500479POR TBL FLM 280 IRp.
0500480POR TBL FLM 7 IIRp.
0500481POR TBL FLM 14 IIRp.
0500482POR TBL FLM 28 IIRp.
0500483POR TBL FLM 30 IIRp.
0500484POR TBL FLM 50 IIRp.
0500485POR TBL FLM 56 IIRp.
0500486POR TBL FLM 56X1 IIRp.
0500487POR TBL FLM 90 IIRp.
0500488POR TBL FLM 98 IIRp.
0500489POR TBL FLM 98X1 IIRp.
0500490POR TBL FLM 280 IIRp.
0500491POR TBL FLM 7 IRp.
0500492POR TBL FLM 14 IRp.
0500493POR TBL FLM 28 IRp.
0500494POR TBL FLM 30 IRp.
0500495POR TBL FLM 50 IRp.
0500496POR TBL FLM 56 IRp.
0500497POR TBL FLM 90 IRp.
0500498POR TBL FLM 98 IRp.
0500499POR TBL FLM 280 IRp.
0500500POR TBL FLM 7 IIRp.
0500501POR TBL FLM 14 IIRp.
0500502POR TBL FLM 28 IIRp.
0500503POR TBL FLM 30 IIRp.
0500504POR TBL FLM 50 IIRp.
0500505POR TBL FLM 56 IIRp.
0500506POR TBL FLM 56X1 IIRp.
0500507POR TBL FLM 90 IIRp.
0500508POR TBL FLM 98 IIRp.
0500509POR TBL FLM 98X1 IIRp.
0500510POR TBL FLM 280 IIRp.
0500972POR TBL FLM 7 IRp.
0500973POR TBL FLM 14 IRp.
0500974POR TBL FLM 28 IRp.
0500975POR TBL FLM 30 IRp.
0500976POR TBL FLM 50 IRp.
0500977POR TBL FLM 56 IRp.
0500978POR TBL FLM 90 IRp.
0500979POR TBL FLM 98 IRp.
0500980POR TBL FLM 280 IRp.
0500981POR TBL FLM 7 IIRp.
0500982POR TBL FLM 14 IIRp.
0500983POR TBL FLM 28 IIRp.
0500984POR TBL FLM 30 IIRp.
0500985POR TBL FLM 50 IIRp.
0500986POR TBL FLM 56 IIRp.
0500987POR TBL FLM 56X1 IIRp.
0500988POR TBL FLM 90 IIRp.
0500989POR TBL FLM 98 IIRp.
0500990POR TBL FLM 98X1 IIRp.
0500991POR TBL FLM 280 IIRp.
0500992POR TBL FLM 7 IRp.
0500993POR TBL FLM 14 IRp.
0500994POR TBL FLM 28 IRp.
0500995POR TBL FLM 30 IRp.
0500996POR TBL FLM 50 IRp.
0500997POR TBL FLM 56 IRp.
0500998POR TBL FLM 90 IRp.
0500999POR TBL FLM 98 IRp.
0501000POR TBL FLM 280 IRp.