Zdroj: AISLP Výběr léku

EVOLTRA 1 mg/ml inf. cnc. sol.
koncentrát pro infuzní roztok

Genzyme Europe B.V., Naarden, Nizozemí.

Cytostatikum.

Léčba akutní lymfoblastické leukemie (ALL) u pediatrických pacientů, relabujících či refrakterních po minimálně dvou předchozích léčebných režimech, kde se nepředpokládá přetrvávající odpověď na žádnou jinou léčbu. Bezpečnost a účinnost byly posuzovány ve studiích s pacienty ve věku do 21 let při počáteční diagnóze.
Výčet balení

0500358IVN INF CNC SOL 3X20MLRp.
0500359IVN INF CNC SOL 4X20MLRp.
0500360IVN INF CNC SOL 10X20MLRp.
0500361IVN INF CNC SOL 20X20MLRp.
0167608IVN INF CNC SOL 1X20MLRp.