Zdroj: AISLP Výběr léku

TYVERB 250 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Glaxo Group Ltd., Brentford, Middlessex, Velká Británie.

Cytostatikum, inhibitor tyrozinkináz.

Léčba dospělých pacientů s pokročilým nebo metastazujícím karcinomem prsu, jejichž nádory ve zvýšené míře exprimují HER2 (ErbB2).
Výčet balení

0500356POR TBL FLM 70X250MGRp.
0500357POR TBL FLM 140(2X70)X250MGRp.
0167739POR TBL FLM 84X250MGRp.
0168322POR TBL FLM 70X250MGRp.
0168323POR TBL FLM 140X250MGRp.
0168324POR TBL FLM 84X250MGRp.
0185267POR TBL FLM 105X250MGRp.