Zdroj: AISLP Výběr léku

RELISTOR 12 mg/0.6 ml inj. sol.
injekční roztok

TMC Pharma Services Ltd., Hartley Wintney, Hampshire, Velká Británie.

Laxativum.

Léčba obstipace vyvolané opioidy u pacientů od 18 let s pokročilým onemocněním, kteří dostávají paliativní péči, potom, co odpověď na běžná laxativa nebyla dostatečná.
Výčet balení

0500329INJ SOL 1X0.6ML/12MGRp.
0500330INJ SOL 2X0.6ML/12MG+2STŘRp.
0500331INJ SOL 7X0.6ML/12MG+7STŘRp.4 964.04

RELISTOR 8 mg inj. sol.
RELISTOR 12 mg inj. sol.
injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

TMC Pharma Services Ltd., Hartley Wintney, Hampshire, Velká Británie.

Laxativum.

Léčba obstipace vyvolané opioidy u pacientů od 18 let s pokročilým onemocněním, kteří dostávají paliativní péči, potom, co odpověď na běžná laxativa nebyla dostatečná.
Výčet balení

0167818INJ SOL 4X0.6ML/12MGRp.
0167819INJ SOL 7X0.6ML/12MGRp.
0167820INJ SOL 8X0.6ML/12MGRp.
0167821INJ SOL 10X0.6ML/12MGRp.
0167822INJ SOL 4X0.4ML/8MGRp.
0167823INJ SOL 7X0.4ML/8MGRp.
0167824INJ SOL 8X0.4ML/8MGRp.
0167825INJ SOL 10X0.4ML/8MGRp.