Zdroj: AISLP Výběr léku

ADENURIC 80 mg por. tbl. flm.
ADENURIC 120 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Menarini International Operations Luxembourg S.A., Luxembourg, Lucembursko.

Antiuratikum.

Léčba chronické hyperurikemie dospělých pacientů u stavů, kdy již došlo k vytvoření urátových depozit (včetně anamnézy nebo přítomnosti dnavých tofů a/nebo dnavé artritidy).
Výčet balení

0500258POR TBL FLM 28X120MGRp.
0500259POR TBL FLM 84X120MGRp.
0500260POR TBL FLM 28X80MGRp.973.26
0500261POR TBL FLM 84X80MGRp.
0167680POR TBL FLM 14X80MGRp.
0167681POR TBL FLM 42X80MGRp.
0167682POR TBL FLM 56X80MGRp.
0167683POR TBL FLM 98X80MGRp.
0167684POR TBL FLM 14X120MGRp.
0167685POR TBL FLM 42X120MGRp.
0167686POR TBL FLM 56X120MGRp.
0167687POR TBL FLM 98X120MGRp.