Zdroj: AISLP Výběr léku

INTELENCE 25 mg por. tbl. nob.
INTELENCE 100 mg por. tbl. nob.
INTELENCE 200 mg por. tbl. nob.
tablety

Janssen-Cilag International N.V., Beerse, Belgie.

Antivirotikum, nenukleosidový inhibitor reverzní transkriptázy.

Etravirin je indikován v kombinaci s potencovaným inhibitorem proteázy a jinými antiretrovirovými léčivými přípravky k léčbě infekce virem lidské imunodeficience typu 1 (HIV1) u dospělých a dětí od 6 let již dříve léčených antiretrovirovými přípravky.
Výčet balení

0500227POR TBL NOB 120X100MGRp.11 315.23
0168729POR TBL NOB 60X200MGRp.11 173.66
0194115POR TBL NOB 120X25MGRp.