Zdroj: AISLP Výběr léku

BRIDION 100 mg/ml inj. sol.
injekční roztok

Merck Sharp and Dohme Ltd., Hoddesdon, Hertfordshire, Velká Británie.

Selektivní antagonista steroidních myorelaxancií.

Zrušení neuromuskulární blokády způsobené rokuroniem nebo vekuroniem u dospělých. Pro pediatrickou populaci: u dětí a dospívajících ve věku 2-17 let pouze pro běžné zrušení blokády vyvolané rokuroniem.

0500225IVN INJ SOL 10X2MLRp.
0500226INJ SOL 10X5ML/500MGRp.