Zdroj: AISLP Výběr léku

EFFICIB 50 mg/850 mg por. tbl. flm.
EFFICIB 50 mg/1000 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Merck Sharp and Dohme Ltd., Hoddesdon, Hertfordshire, Velká Británie.

Perorální antidiabetikum, kombinace.

Léčba diabetes mellitus 2. typu u pacientů, u kterých nebylo dosaženo adekvátní úpravy glykemie maximální tolerovanou dávkou samotného metforminu nebo, kteří již byli léčeni kombinací sitagliptinu a metforminu. V trojkombinační léčbě s derivátem sulfonylurey u pacientů s nedostatečnou kompenzací diabetu při užívání maximální tolerované dávky metforminu a derivátu sulfonylurey; v trojkombinační léčbě s thiazolidindionem u pacientů s nedostatečnou kompenzací diabetu při užívání maximální tolerované dávky metforminu a thiazolidindionu; v kombinaci s inzulinem, pokud stabilní dávka inzulinu a metforminu samotných neposkytuje odpovídající kontrolu glykemie.
Výčet balení

0500159POR TBL FLM 14X50MG/850MGRp.
0500160POR TBL FLM 28X50MG/850MGRp.
0500161POR TBL FLM 56X50MG/850MGRp.1 135.59
0500162POR TBL FLM 112X50MG/850MGRp.
0500163POR TBL FLM 168X50MG/850MGRp.
0500164POR TBL FLM 196X50MG/850MGRp.
0500165POR TBL FLM 50X50MG/850MGRp.
0500166POR TBL FLM 14X50MG/1000MGRp.
0500167POR TBL FLM 28X50MG/1000MGRp.
0500168POR TBL FLM 56X50MG/1000MGRp.1 173.00
0500169POR TBL FLM 112X50MG/1000MGRp.
0500170POR TBL FLM 168X50MG/1000MGRp.
0500171POR TBL FLM 196X50MG/1000MGRp.4 105.51
0500172POR TBL FLM 50X50MG/1000MGRp.
0500649POR TBL FLM 196X50MG/850MGRp.3 974.58
0500650POR TBL FLM 196X50MG/1000MGRp.
0194573POR TBL FLM 168X50MG/850MGRp.
0194574POR TBL FLM 168X50MG/1000MGRp.
0194856POR TBL FLM 60X50MG/850MGRp.
0194857POR TBL FLM 180X50MG/850MGRp.
0194858POR TBL FLM 60X50MG/1000MGRp.
0194859POR TBL FLM 180X50MG/1000MGRp.