Zdroj: AISLP Výběr léku

VELMETIA 50 mg/850 mg por. tbl. flm.
VELMETIA 50 mg/1000 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Merck Sharp and Dohme Ltd., Hoddesdon, Hertfordshire, Velká Británie.

Perorální antidiabetikum, kombinace.

Léčba diabetes mellitus 2. typu u pacientů, u kterých nebylo dosaženo adekvátní úpravy glykemie maximální tolerovanou dávkou samotného metforminu nebo, kteří již byli léčeni kombinací sitagliptinu a metforminu. V trojkombinační léčbě s derivátem sulfonylurey u pacientů s nedostatečnou kompenzací diabetu při užívání maximální tolerované dávky metforminu a derivátu sulfonylurey; v trojkombinační léčbě s thiazolidindionem u pacientů s nedostatečnou kompenzací diabetu při užívání maximální tolerované dávky metforminu a thiazolidindionu; v kombinaci s inzulinem, pokud stabilní dávka inzulinu a metforminu samotných neposkytuje odpovídající kontrolu glykemie.
Výčet balení

0500145POR TBL FLM 14X50MG/850MGRp.
0500146POR TBL FLM 28X50MG/850MGRp.
0500147POR TBL FLM 56X50MG/850MGRp.1 135.59
0500148POR TBL FLM 112X50MG/850MGRp.
0500149POR TBL FLM 168X50MG/850MGRp.
0500150POR TBL FLM 196X50MG/850MGRp.
0500151POR TBL FLM 50X50MG/850MGRp.
0500152POR TBL FLM 14X50MG/1000MGRp.
0500153POR TBL FLM 28X50MG/1000MGRp.
0500154POR TBL FLM 56X50MG/1000MGRp.1 173.00
0500155POR TBL FLM 112X50MG/1000MGRp.
0500156POR TBL FLM 168X50MG/1000MGRp.
0500157POR TBL FLM 196X50MG/1000MGRp.
0500158POR TBL FLM 50X50MG/1000MGRp.
0500651POR TBL FLM 196X50MG/850MGRp.3 974.58
0500652POR TBL FLM 196X50MG/1000MGRp.4 105.51
0194602POR TBL FLM 168X50MG/850MGRp.
0194603POR TBL FLM 168X50MG/1000MGRp.
0194852POR TBL FLM 60X50MG/850MGRp.
0194853POR TBL FLM 180X50MG/850MGRp.
0194854POR TBL FLM 60X50MG/1000MGRp.
0194855POR TBL FLM 180X50MG/1000MGRp.