Zdroj: AISLP Výběr léku

JANUMET 50 mg/850 mg por. tbl. flm.
JANUMET 50 mg/1000 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Merck Sharp and Dohme Ltd., Hoddesdon, Hertfordshire, Velká Británie.

Perorální antidiabetikum, kombinace.

Léčba diabetes mellitus 2. typu u pacientů, u kterých nebylo dosaženo adekvátní úpravy glykemie maximální tolerovanou dávkou samotného metforminu nebo, kteří již byli léčeni kombinací sitagliptinu a metforminu. V trojkombinační léčbě s derivátem sulfonylurey u pacientů s nedostatečnou kompenzací diabetu při užívání maximální tolerované dávky metforminu a derivátu sulfonylurey; v trojkombinační léčbě s thiazolidindionem u pacientů s nedostatečnou kompenzací diabetu při užívání maximální tolerované dávky metforminu a thiazolidindionu; v kombinaci s inzulinem, pokud stabilní dávka inzulinu a metforminu samotných neposkytuje odpovídající kontrolu glykemie.
Výčet balení

0500131POR TBL FLM 14X50MG/850MGRp.
0500132POR TBL FLM 28X50MG/850MGRp.
0500133POR TBL FLM 56X50MG/850MGRp.1 135.59
0500134POR TBL FLM 112X50MG/850MGRp.
0500135POR TBL FLM 168X50MG/850MGRp.
0500136POR TBL FLM 196X50MG/850MGRp.3 974.58
0500137POR TBL FLM 50X50MG/850MGRp.
0500138POR TBL FLM 14X50MG/1000MGRp.
0500139POR TBL FLM 28X50MG/1000MGRp.
0500140POR TBL FLM 56X50MG/1000MGRp.1 173.00
0500141POR TBL FLM 112X50MG/1000MGRp.
0500142POR TBL FLM 168X50MG/1000MGRp.
0500143POR TBL FLM 196X50MG/1000MGRp.4 105.51
0500144POR TBL FLM 50X50MG/1000MGRp.
0500550POR TBL FLM 196X50MG/850MGRp.3 974.58
0500551POR TBL FLM 196X50MG/1000MGRp.4 105.51
0194598POR TBL FLM 168X50MG/850MGRp.
0194599POR TBL FLM 168X50MG/1000MGRp.
0194882POR TBL FLM 60X50MG/850MGRp.
0194883POR TBL FLM 180X50MG/850MGRp.
0194884POR TBL FLM 60X50MG/1000MGRp.
0194885POR TBL FLM 180X50MG/1000MGRp.