Zdroj: AISLP Výběr léku

RAPILYSIN 10 U inj. pso. lqf.
prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Actavis Group PTC ehf., Hafnarfjördur, Island.

Antitrombotikum.

Trombolytická terapie suspektního akutního infarktu myokardu s přetrvávající elevací ST nebo nedávným blokem levého raménka, během 12 hodin od nástupu symptomů akutního infarktu myokardu.

0500090INJ PLV SOL 2X10UTRp.