Zdroj: AISLP Výběr léku

SEVELAMER CARBONATE HEATON 800 mg por. tbl. flm.

Heaton k.s., Praha, ČR.

Přípravek pro léčbu hyperfosfatemie.

Součást léčby hyperfosfatemie u dospělých pacientů léčených hemodialýzou nebo peritoneální dialýzou a u nedialyzovaných dospělých pacientů s chronickým onemocněním ledvin při sérové koncentraci fosforu >1,78 mmol/l.
Výčet balení

0215612POR TBL FLM 180X800MGRp.
0215613POR TBL FLM 360X800MGRp.
0215614POR TBL FLM 540X800MGRp.
0215615POR TBL FLM 200X800MGRp.
0215616POR TBL FLM 400X800MGRp.
0215617POR TBL FLM 600X800MGRp.
0215618POR TBL FLM 210X800MGRp.
0215619POR TBL FLM 420X800MGRp.
0215620POR TBL FLM 630X800MGRp.

SEVELAMER KARBONÁT KIRON PHARMACEUTICA 800 mg por. tbl. flm.

Sandoz s.r.o., Praha, ČR.

Přípravek pro léčbu hyperfosfatemie.

Součást léčby hyperfosfatemie u dospělých pacientů léčených hemodialýzou nebo peritoneální dialýzou a u nedialyzovaných dospělých pacientů s chronickým onemocněním ledvin při sérové koncentraci fosforu >1,78 mmol/l.
Výčet balení

0215835POR TBL FLM 360X800MGRp.
0215836POR TBL FLM 540X800MGRp.
0215837POR TBL FLM 200X800MGRp.
0215838POR TBL FLM 400X800MGRp.
0215839POR TBL FLM 600X800MGRp.
0215840POR TBL FLM 210X800MGRp.
0215841POR TBL FLM 420X800MGRp.
0215842POR TBL FLM 630X800MGRp.
0215843POR TBL FLM 180X800MGRp.

SEVELAMER CARBONATE ZENTIVA 2.4 g por. plv. sus.
prášek pro perorální suspenzi

Genzyme Europe B.V., Naarden, Nizozemí.

Přípravek pro léčbu hyperfosfatemie.

Součást léčby hyperfosfatemie u dospělých pacientů léčených hemodialýzou nebo peritoneální dialýzou a u nedialyzovaných dospělých pacientů s chronickým onemocněním ledvin při sérové koncentraci fosforu >1,78 mmol/l.

0210367POR PLV SUS 60X2.4GMRp.
0210368POR PLV SUS 90X2.4GMRp.

SEVELAMER CARBONATE ZENTIVA 800 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Genzyme Europe B.V., Naarden, Nizozemí.

Přípravek pro léčbu hyperfosfatemie.

Součást léčby hyperfosfatemie u dospělých pacientů léčených hemodialýzou nebo peritoneální dialýzou a u nedialyzovaných dospělých pacientů s chronickým onemocněním ledvin při sérové koncentraci fosforu >1,78 mmol/l.

0210366POR TBL FLM 180X800MGRp.