Zdroj: AISLP Výběr léku

ZONTIVITY 2 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Merck Sharp and Dohme Ltd., Hoddesdon, Hertfordshire, Velká Británie.

Protidestičkové léčivo.

Současně s kyselinou acetylsalicylovou (ASA) a tam, kde je to vhodné, s klopidogrelem, k omezení aterotrombotických příhod u dospělých pacientů s infarktem myokardu v anamnéze.
Výčet balení

0210332POR TBL FLM 7X2MGRp.
0210333POR TBL FLM 10X1X2MGRp.
0210334POR TBL FLM 28X2MGRp.
0210335POR TBL FLM 30X2MGRp.
0210336POR TBL FLM 50X1X2MGRp.
0210337POR TBL FLM 100X2MGRp.