Zdroj: AISLP Výběr léku

HOLOCLAR 79000-316000 buněk/cm2 imp. stv.
náhrada živé tkáně

Chiesi Farmaceutici S.p.A., Parma, Itálie.

Oftalmologikum, limbální kmenové buňky, autologní.

Léčba dospělých pacientů se středním až závažným deficitem limbálních kmenových buněk, jednostranným nebo oboustranným, způsobeným fyzikálním nebo chemickým popálením očí.

0210331IMP STV 1 (EXP:H)Rp.