Zdroj: AISLP Výběr léku

COSENTYX 150 mg inj. plv. sol.
prášek pro injekční roztok

Novartis Europharm Ltd., Camberley, Velká Británie.

Imunosupresivum, inhibitor interleukinu.

Léčba středně těžké až těžké plakové psoriázy u dospělých.

0210313SDR INJ PLV SOL 1X150MGRp.

COSENTYX 150 mg inj. sol. isp.
injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Novartis Europharm Ltd., Camberley, Velká Británie.

Imunosupresivum, inhibitor interleukinu.

Léčba středně těžké až těžké plakové psoriázy u dospělých.

0210314SDR INJ SOL ISP 1X1MLRp.
0210315SDR INJ SOL ISP 2X1MLRp.

COSENTYX 150 mg inj. sol.
injekční roztok v předplněném peru

Novartis Europharm Ltd., Camberley, Velká Británie.

Imunosupresivum, inhibitor interleukinu.

Léčba středně těžké až těžké plakové psoriázy u dospělých.

0210316SDR INJ SOL PEP 1X1MLRp.
0210317SDR INJ SOL PEP 2X1MLRp.