Zdroj: AISLP Výběr léku

OFEV 100 mg por. cps. mol.
OFEV 150 mg por. cps. mol.
měkké tobolky

Boehringer Ingelheim International GmbH, Ingelheim am Rhein, SRN.

Antineoplastikum, inhibitor proteinkináz.

Idiopatická plicní fibróza (IPF) u dospělých.
Výčet balení

0210302POR CPS MOL 30X1X100MGRp.
0210303POR CPS MOL 60X1X100MGRp.
0210304POR CPS MOL 30X1X150MGRp.
0210305POR CPS MOL 60X1X150MGRp.