Zdroj: AISLP Výběr léku

VIEKIRAX 12.5 mg/75 mg/50 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

AbbVie Ltd., Maidenhead, Velká Británie.

Antivirotikum.

Léčba chronické hepatitidy C (CHC) u dospělých v kombinaci s dalšími přípravky.

0210292POR TBL FLM 56(4X14)Rp.