Zdroj: AISLP Výběr léku

EXVIERA 250 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

AbbVie Ltd., Maidenhead, Velká Británie.

Antivirotikum.

Léčba chronické hepatitidy C (CHC) u dospělých v kombinaci s dalšími přípravky.

0210291POR TBL FLM 56(4X14)X250MGRp.