Zdroj: AISLP Výběr léku

CYRAMZA 10 mg/ml inf. cnc. sol.
koncentrát pro infuzní roztok

Eli Lilly Nederland B.V., Houten, Nizozemí.

Cytostatikum, monoklonální protilátka.

Dospělí pacienti s pokročilým karcinomem žaludku nebo adenokarcinomem gastroesofageální junkce s progresí choroby po předchozí chemoterapii platinou nebo fluoropyrimidinem, buď v kombinaci s paklitaxelem nebo v monoterapii.
Výčet balení

0210270IVN INF CNC SOL 1X10MLRp.
0210271IVN INF CNC SOL 2X10MLRp.
0210272IVN INF CNC SOL 1X50MLRp.