Zdroj: AISLP Výběr léku

RIXUBIS 250 IU inj. pso. lqf.
RIXUBIS 500 IU inj. pso. lqf.
RIXUBIS 1000 IU inj. pso. lqf.
RIXUBIS 2000 IU inj. pso. lqf.
RIXUBIS 3000 IU inj. pso. lqf.
prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Baxter Innovations GmbH, Wien, Rakousko.

Koagulační faktor.

Léčba a profylaxe krvácení u pacientů s hemofilií B (vrozený deficit faktoru IX). Přípravek je indikován u pacientů všech věkových skupin.
Výčet balení

0210265IVN INJ PSO LQF 1+1X5MLRp.
0210266IVN INJ PSO LQF 1+1X5MLRp.
0210267IVN INJ PSO LQF 1+1X5MLRp.
0210268IVN INJ PSO LQF 1+1X5MLRp.
0210269IVN INJ PSO LQF 1+1X5MLRp.