Zdroj: AISLP Výběr léku

SCENESSE 16 mg sdr. imp.
implantát

Clinuvel UK Ltd., London, Velká Británie.

Fotoprotektivum pro systémovou aplikaci.

K prevenci fototoxicity u dospělých pacientů s erytropoetickou protoporfyrií (EPP).

0210264SDR IMP 1X16MGRp.