Zdroj: AISLP Výběr léku

LYNPARZA 50 mg por. cps. dur.
tvrdé tobolky

AstraZeneca AB, Södertälje, Švédsko.

Cytostatikum.

V monoterapii k udržovací léčbě dospělých pacientek s platino-senzitivním relabujícím high-grade serózním epiteliálním karcinomem vaječníku, vejcovodu, nebo primárně peritoneálním karcinomem s mutací BRCA, které odpovídají na chemoterapii založenou na platině.

0210256POR CPS DUR 448(4X112)X50MGRp.