Zdroj: AISLP Výběr léku

TRULICITY 0.75 mg inj. sol.
TRULICITY 1.5 mg inj. sol.
injekční roztok v předplněném peru

Eli Lilly Nederland B.V., Houten, Nizozemí.

Antidibetikum, GLP-1 agonista.

Diabetes mellitus 2. typu u dospělých ke zlepšení kontroly glykemie jako: monoterapie, pokud dieta a cvičení nejsou dostačující a podávání metforminu není vhodné pro kontraindikace či nesnášenlivost; v kombinaci s dalšími antidiabetiky včetně inzulinu, pokud jejich podávání spolu s dietou a cvičením nedostačuje ke kontrole glykemie.
Výčet balení

0210225SDR INJ SOL 2X0.75MGRp.
0210226SDR INJ SOL 4X0.75MGRp.
0210227SDR INJ SOL 12(3X4)X0.75MGRp.
0210230SDR INJ SOL 2X1.5MGRp.
0210231SDR INJ SOL 4X1.5MGRp.
0210232SDR INJ SOL 12(3X4)X1.5MGRp.

TRULICITY 0.75 mg inj. sol.
TRULICITY 1.5 mg inj. sol.
injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Eli Lilly Nederland B.V., Houten, Nizozemí.

Antidibetikum, GLP-1 agonista.

Diabetes mellitus 2. typu u dospělých ke zlepšení kontroly glykemie jako: monoterapie, pokud dieta a cvičení nejsou dostačující a podávání metforminu není vhodné pro kontraindikace či nesnášenlivost; v kombinaci s dalšími antidiabetiky včetně inzulinu, pokud jejich podávání spolu s dietou a cvičením nedostačuje ke kontrole glykemie.
Výčet balení

0210228SDR INJ SOL 4X0.75MGRp.
0210229SDR INJ SOL 12(3X4)X0.75MGRp.
0210233SDR INJ SOL 4X1.5MGRp.
0210234SDR INJ SOL 12(3X4)X1.5MGRp.