Zdroj: AISLP Výběr léku

MOVENTIG 12.5 mg por. tbl. flm.
MOVENTIG 25 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

AstraZeneca AB, Södertälje, Švédsko.

Léčivo proti zácpě, periferní antagonista opioidních receptorů.

K léčbě opioidy indukované zácpy (OIC) u dospělých pacientů, u kterých byla odpověď na laxativum(a) nedostatečná.
Výčet balení

0210211POR TBL FLM 30X12.5MGRp.
0210212POR TBL FLM 90X12.5MGRp.
0210213POR TBL FLM 90X1X12.5MGRp.
0210214POR TBL FLM 10X25MGRp.
0210215POR TBL FLM 30X25MGRp.
0210216POR TBL FLM 90X25MGRp.
0210217POR TBL FLM 90X1X25MGRp.