Zdroj: AISLP Výběr léku

HARVONI 90 mg/400 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Gilead Sciences International Ltd., Abington, Cambridge, Velká Británie.

Antivirotikum.

Léčba chronické hepatitidy C (CHC) u dospělých.

0210201POR TBL FLM 28Rp.
0210202POR TBL FLM 3X28Rp.