Zdroj: AISLP Výběr léku

REZOLSTA 800 mg/150 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Janssen Cilag International N.V., Beerse, Belgie.

Antivirotikum, kombinace.

V kombinaci s dalšími antiretrovirotiky k léčbě dospělých pacientů s infekcí způsobenou virem lidské imunodeficience 1 (HIV1).

0210193POR TBL FLM 30Rp.