Zdroj: AISLP Výběr léku

ACCOFIL 30 MU/0.5 ml inj.+inf. sol.
ACCOFIL 48 MU/0.5 ml inj.+inf. sol.
injekční nebo infuzní roztok v předplněné injekční stříkačce

Accord Healthcare Ltd., North Harrow, Middlesex, Velká Británie.

Citokin, hemopoetický růstový faktor.

K úpravě neutropenie a snížení rizika výskytu febrilní neutropenie po agresivní chemoterapii nebo po transplantaci kostní dřeně; vrozená, cyklická nebo idiopatická neutropenie dětí a dospělých; k mobilizaci periferních progenitorových buněk před jejich odběrem; k léčbě přetrvávající neutropenie u pacientů s pokročilou formou HIV infekce.
Výčet balení

0210183SDR+IVN INJ+INF SOL 1X0.5MLRp.
0210184SDR+IVN INJ+INF SOL 5X0.5MLRp.
0210185SDR+IVN INJ+INF SOL 1X0.5MLRp.
0210186SDR+IVN INJ+INF SOL 5X0.5MLRp.