Zdroj: AISLP Výběr léku

ZYDELIG 100 mg por. tbl. flm.
ZYDELIG 150 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Gilead Sciences International Ltd., Abington, Cambridge, Velká Británie.

Cytostatikum.

V kombinaci s rituximabem k léčbě dospělých pacientů s chronickou lymfatickou leukémií (CLL), kteří podstoupili alespoň jednu předchozí léčbu nebo jako léčba první linie při výskytu delece 17p nebo mutace TP53 u pacientů nevhodných pro chemo-imunoterapii. V monoterapii k léčbě dospělých pacientů s folikulárním lymfomem (FL), který je refrakterní na dvě předchozí linie léčby.

0210143POR TBL FLM 60Rp.
0210144POR TBL FLM 60Rp.