Zdroj: AISLP Výběr léku

BUSULFAN FRESENIUS KABI 6 mg/ml inf. cnc. sol.
koncentrát pro infuzní roztok

Fresenius Kabi Oncology Plc., Bordon, Hampshire, Velká Británie.

Cytostatikum.

V kombinaci s cyklofosfamidem jako podpůrná léčba před konvenční transplantací hematopoetických progenitorových buněk u dospělých pacientů. S cyklofosfamidem nebo melfalanem jako podpůrná léčba před konvenční transplantací hematopoetických progenitorových buněk u dětí.

0210142INF CNC SOL 8X10MLRp.55 000.00