Zdroj: AISLP Výběr léku

VIZAMYL 400 MBq/ml inj. sol.
injekční roztok

GE Healthcare Ltd., Little Chalfont, Buckinghamshire, Velká Británie.

Radionuklidové diagnostikum.

Pro vyšetření pozitronovou emisní tomografií (PET) k zobrazení hustoty beta-amyloidnich neuritických plaků v mozku dospělých pacientů s kognitivními poruchami.

0210120INJ SOL 1X(1-10ML)Rp.
0210121INJ SOL 1X(1-15ML)Rp.